NOS - Politiek
      
100 in plaats van 130: meer woningbouw, maar niet dť oplossing
Di. 12 november 2019, 20:24


Wat betekent de verlaging van de maximumsnelheid van 120 of 130 naar 100 kilometer per uur concreet? Het is een belangrijke vraag die wordt gesteld, nu het kabinet volgens Haagse bronnen van plan is dat wapen te gebruiken om iets te doen aan de stikstofcrisis. Maar dť oplossing voor de lange termijn is dit nog niet. Negen vragen en antwoorden over deze maatregel.

Hoeveel stikstof zou deze maatregel moeten besparen?

Niet heel veel, maar genoeg om de woningbouw voorlopig te redden. Volgens 'stikstofhoogleraar' Jan Willem Erisman bespaart het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 ongeveer 0,3 procent van de totale Nederlandse stikstofuitstoot.
"Het is een heel klein effect", zegt Erisman. "Het gaat alleen maar om het compenseren van de bouw, om de bouw weer vlot te trekken. Dit geeft net de ruimte die je nodig hebt om de bouw te compenseren."

Hoe werkt deze maatregel dan?

Voor elke vierkante kilometer in Nederland gaat waarschijnlijk berekend worden wat de snelheidsverlaging op de snelweg in de buurt aan stikstofruimte oplevert. Projecten dicht in de buurt van een snelweg zullen dus meer stikstofruimte hebben dan projecten verder weg. Van de ruimte die ontstaat gaat 30 procent naar de natuur en de overige 70 procent kan voor de woningbouw worden gebruikt.

Hoeveel huizen kunnen nu gebouwd worden?

Het kabinet heeft de ambitie dat er volgend jaar ongeveer 75.000 huizen gebouwd gaan worden, en hoogleraar Erisman denkt dat dat aantal gebouwd kan worden. Eerder zei het kabinet al te komen met een zogenoemde 'drempelwaarde' om bouwprojecten tot 200 woningen weer vlot te trekken.

Profiteren alle bouwprojecten hiervan?

Zeker niet. Voor veel grotere bouwprojecten is de verlaging van de maximumsnelheid niet genoeg. Pas in mei komt de speciale stikstofcommissie onder leiding van Johan Remkes met een rapport voor de aanpak van het stikprobleem voor de lange termijn. In het eerste rapport van de commissie, onder de noemer Niet alles kan, adviseerde de commissie al wel om de maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen te verlagen. Volgende maand komt er een plan om de neerslag van stikstof in de Natura 2000-gebieden op de lange termijn te verlagen.

Wanneer gaat het in?

Al heel snel. Het kabinet wil dat de verlaging van de maximumsnelheid aan het begin van het nieuwe jaar wordt ingevoerd. Een concrete datum is er nog niet. Wellicht wordt die morgen bekendgemaakt, als het kabinet het plan officieel presenteert.
Wat zijn de voor- en nadelen van 130 rijden op de snelweg? Nieuwsuur zocht het in september uit:

Mogen we straks nog ergens 130 rijden?

Ja, volgens de plannen wel. De maximumsnelheid wordt overdag, dus op de drukste momenten van de dag, 100 kilometer per uur. Van 19.00 uur tot 06.00 uur wordt de maximumsnelheid dan op de plekken waar het nu ook al mag 120 of 130. Dat is dus niet overal. In sommige delen van het land, bijvoorbeeld in stedelijk gebied, is de maximumsnelheid nu al 24 uur per dag 100 of lager.

Hoeveel langer ben je met 100 onderweg?

Als je naar de cijfers kijkt, ben je op diverse wegen langer onderweg. Op sommige plekken kan je best lang achtereen 130 rijden, bijvoorbeeld op de A7 van Sneek naar Groningen. Dat is een afstand van ongeveer 70 kilometer. Met 130 kilometer per uur doe je daar 32 minuten over. Als je 100 rijdt, duurt de rit tien minuten langer.
Maar deze cijfers zeggen niet zoveel. Eerder zei hoogleraar Dick de Waard (Rijksuniversiteit Groningen) al dat mensen de tijdwinst bij een hogere snelheid overschatten. In Nederland zijn de stukken waarop je continu 120 of 130 kunt rijden, beperkt. En door op- en afritten wordt het verkeer continu gestoord.

Komen er door een lagere maximumsnelheid niet meer files en ongevallen?

Als je puur objectief kijkt naar het verkeer, dan is dat niet de verwachting. "Je remweg is veel korter: als er iets gebeurt, dan sta je veel sneller stil", zegt verkeerspsycholoog Kirsten van Merwijk van XTNT. "Maar waar je zeker in een overgangsperiode mee te maken zal hebben, is dat mensen zich sneller zullen vervelen. Ze mochten eerst 130 op een bepaald stuk, en mogen dan nog maar 100. Dan kan het zijn dat ze toch even op hun telefoon kijken, omdat het langzamer gaat."
Voor de verkeersveiligheid lijkt verlaging echter, zeker op termijn, een goed idee. Hard nodig ook, want de laatste jaren is het onveiliger geworden op de snelwegen. "Als je de snelheidslimiet omlaag doet, dan leidt dat over het algemeen ook tot minder variatie in de snelheid", legt Marjan Hagenzieker uit. Zij is hoogleraar Verkeersveiligheid aan de TU Delft. "Bij 130 zijn er nog best veel automobilisten die 100 rijden. Als iedereen ongeveer dezelfde snelheid rijdt, is de spreiding kleiner."
Wat ook meespeelt is de enorme lappendeken aan maximumsnelheden in het land. "De limiet is op heel veel plekken variabel", zegt Hagenzieker. "Dat is verwarrend en leidt tot onrustig gedrag. Mensen twijfelen, kiezen de verkeerde snelheidslimiet. Ik kan me zo voorstellen dat een algemene lagere maximumsnelheid daarom ook goed is voor de doorstroming."

En de boete?

Wie zich niet kan inhouden en toch 130 blijft rijden waar je 100 mag, kan rekenen op een bekeuring van 234 euro. Het Openbaar Ministerie gaat op korte termijn bekijken welke mogelijkheden er zijn voor snelheidscontroles. Een woordvoerder benadrukt dat handhaving van de maximumsnelheid "altijd een belangrijk aandachtspunt" is.
Of iedereen zich in het begin ook echt aan de maximumsnelheid gaat houden, is volgens verkeerspsycholoog Van Merwijk maar de vraag. "De maatregel zal weerstand oproepen bij weggebruikers. Men wordt beperkt in de snelheid, en wil het liefst gewoon zo hard mogelijk. Een maatregel die in de overgangsfase nodig is, is in dit geval handhaving."
Door de maatregel moeten er snel nieuwe borden worden bijgemaakt:
Onrust in SGP: 'Dit is in ons 100-jarig bestaan nog nooit voorgekomen'
Di. 12 november 2019, 19:32


Het rommelt in de SGP. De staatkundig-gereformeerden zagen vandaag opnieuw twee bestuursleden vertrekken, nadat zaterdag partijvoorzitter Peter Zevenbergen al was opgestapt. Eerder dit jaar haalde de partij de media met een andere kwestie: een SGP-stichting die buitenlandreizen organiseert, zou kampen met "verbaal agressief en intimiderend gedrag van een deel van het bestuur van de stichting".
Beide zaken staan volgens het huidige SGP-bestuur volledig los van elkaar. Maar samen geven ze wel een onrustig beeld van de sfeer in de partij, die van oudsher juist te boek staat als beheerst. "Zoiets is in ons 100-jarige bestaan nog nooit voorgekomen", zegt interim-voorzitter Maarten van Leeuwen over de opgestapte bestuursleden. "Daar kun je niet zomaar aan voorbijgaan. De zaak krijgt veel aandacht."
De twee bestuursleden die vandaag hun vertrek bekendmaakten, Peter den Boef en Albert Vlietstra, deden dat uit onvrede over het opstappen van voorzitter Peter Zevenbergen, zeggen ze in een verklaring. Volgens hen heeft de SGP "last van een breder en dieper liggend moreel probleem", schrijft het Nederlands Dagblad. Ook vinden ze dat het partijbestuur onterecht de suggestie heeft gewekt dat Zevenbergen zaterdag uit eigen beweging opstapte.
"Deze kritiek heeft mij buitengewoon verbaasd", aldus interim-voorzitter Van Leeuwen. Volgens hem hebben Den Boef en Vlietstra "op geen enkele wijze ter sprake gebracht" dat ze vinden dat de SGP een moreel probleem heeft. "In een bestuur kan altijd sprake zijn van minderheidsstandpunten over dieperliggende kwesties, daar is niets mis mee. Maar ik betreur het dat zij daar deze suggestie aan verbinden."

Verklaringen

Afgelopen vrijdag kwam het partijbestuur bijeen om te praten over de toekomst van voorzitter Zevenbergen. Dat leidde zaterdag tot een verklaring op de website van de partij, waarin stond dat Zevenbergen "in overleg met het hoofdbestuur heeft besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen".
In een nieuwe verklaring, die vandaag op de SGP-site werd gepubliceerd naar aanleiding van het vertrek van Den Boef en Vlietstra, is daaraan toegevoegd dat het partijbestuur aan Zevenbergen heeft meegedeeld "dat hij het best de eer aan zichzelf zou kunnen houden" en dat het bestuur zich anders "genoodzaakt zou zien zijn voorzitterschap te beŽindigen". Zaterdag meldde Zevenbergen uiteindelijk dat hij zich zou terugtrekken als voorzitter.

Vernieuwing?

De 63-jarige Zevenbergen zat voordat hij vorig jaar voorzitter werd al zeventien jaar in het bestuur van de SGP. De vandaag opgestapte Den Boef zat daar al sinds 1997. Sommige SGP'ers zien hun vertrek als kans om bijvoorbeeld de bestuursstijl van de SGP te vernieuwen. De opgestapte bestuurders werden als hindernis daarvoor gezien.
Een deel van de achterban roept al langer om vernieuwing. Ook kan het vertrek van de bestuurders helpen om de problemen rond de in opspraak geraakte buitenlandcommissie van de SGP op te lossen, zegt een prominent partijlid tegen de NOS.
Interim-voorzitter Van Leeuwen ziet het aftreden van bestuursleden niet als een kans om de bestuursstijl te vernieuwen. Wel is een partijcommissie bezig met het vernieuwen van de procedure om nieuwe bestuursleden te benoemen, onder wie de voorzitter. "Maar dat is afgelopen zomer al in gang gezet", aldus Van Leeuwen.

Rust

Een crisis wil hij de ontstane situatie niet noemen. "Dit is geen bestuurscrisis, maar wel treurnis. We moeten nu een stukje rust terugbrengen in de partij."
Ook de SGP-jongeren, met 7300 leden naar eigen zeggen de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland, hoopt dat de rust en het vertrouwen in de partij wederkeren. "Wat je ziet, is dat het nieuws en het imago van de SGP elkaar nu doorkruisen", zegt voorzitter Arie Rijneveld. "We hebben eigenlijk een rustig imago."
Bouwers verlaten 'met gemengde gevoelens' het Catshuis
Di. 12 november 2019, 19:31


Vertegenwoordigers van de bouwsector hebben gemengde gevoelens na het gesprek met het kabinet op het Catshuis over de stikstof- en PFAS-problemen. "De ministers zijn wel doordrongen van de urgentie, maar het is een zeer complex probleem", zei directeur Van Breukelen van bouwbedrijf TBI.
De bouwers kregen van premier Rutte en de ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven te horen dat er morgen een pakket maatregelen wordt gepresenteerd om de woningbouw en infrastructuurprojecten weer vlot te trekken. Maar de ministers vertelden niet wat die maatregelen precies zijn.
Bronnen bevestigen dat in ieder geval de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur gaat. Ook komt er 250 miljoen euro voor natuurherstel. Daardoor ontstaat er stikstofruimte die gebruikt kan worden voor bouwprojecten.

Niet blij gemaakt

Door de stikstof en PFAS-normen liggen veel bouwprojecten stil en worden er geen nieuwe vergunningen afgegeven. Premier Rutte zei na afloop dat hij de bouwers niet blij heeft kunnen maken. "Dat was ook niet de bedoeling. We hebben uitgelegd wat we aan het doen zijn."
De bouwondernemers vonden het een goed gesprek, waarin ze nog een keer duidelijk hebben kunnen maken welke problemen er in de bedrijven leven. Op de vraag of ze er vertrouwen in hebben dat die problemen opgelost worden, konden ze geen antwoord geven. "Ik blijf een onzeker gevoel houden", zei een van hen.
Morgen, als het kabinet de stikstofmaatregelen heeft gepresenteerd, komen ook de boeren op uitnodiging van premier Rutte naar het Catshuis.
Defensie ging niet goed om met klacht over misstanden bij missie in Tsjaad
Di. 12 november 2019, 19:28


Het ministerie van Defensie heeft onvoldoende zorgvuldig gehandeld na een melding van een oud-defensiefotograaf over misstanden. Tot die conclusie komt een onderzoekscommissie. Staatssecretaris Visser neemt de aanbevelingen van de commissie over.
Het gaat over een melding van fotograaf Rinze Klein. Hij werkte bij Defensie tijdens een missie in Tsjaad, waaraan in 2008 en 2009 Nederlandse mariniers meededen. Naar eigen zeggen wilde de fotograaf misstanden melden en een video overdragen, maar is dat door tegenwerking niet doorgegaan. Op de video zou onder meer te zien zijn hoe een militair een granaat in zijn anus probeerde te drukken.

Afwachtende houding

Volgens de commissie zijn de procedures rond meldingen onduidelijk, heeft Defensie in deze concrete zaak een afwachtende houding aangenomen en heeft het ministerie zich "te weinig pro-actief" getoond.
Verder heeft het proces te lang geduurd, vindt de commissie. Defensie zou ook niet genoeg hebben gedaan om vertrouwelijkheid te waarborgen.

Ook kritiek op fotograaf

De commissie heeft ook kritiek op Klein en zijn raadsman. Volgens de onderzoekers is het proces gefrustreerd doordat de twee meermalen in de media verschenen zijn. De beschuldiging van Klein dat Defensie geen veilige werkomgeving voor hem heeft weten te creŽren, "hoe terecht dit verwijt wellicht is geweest, komt daarmee gekunsteld over", zegt de commissie.
Visser zal de melding van de vroegere Defensiemedewerker over mogelijke integriteitsschendingen nu zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Ze benadrukt dat Defensie in het algemeen al stappen heeft gezet om het proces van meldingen en klachten te vereenvoudigen.
NPO vraagt minister Slob om 12,4 miljoen voor Eurovisiesongfestival
Di. 12 november 2019, 18:25


De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil dat minister Slob van Mediazaken 12,4 miljoen euro bijdraagt aan de uitzending van het Eurovisiesongfestival, volgend jaar vanuit Rotterdam. Dat blijkt uit de herziene begroting voor 2020, die de NPO naar het ministerie heeft gestuurd. Tot nu toe heeft het kabinet steeds geweigerd de portemonnee te trekken voor het festival.
Het uitzenden van het liedjesfestijn kost 26,5 miljoen euro. Ongeveer 9,6 miljoen daarvan wordt gedekt door bijdrages van de Europese omroeporganisatie EBU, sponsorgeld en ticketverkoop. De NPO zelf betaalt 2,5 miljoen euro en de AVROTROS 2 miljoen.
Uiteindelijk blijft er dan 12,4 miljoen euro over, en daarvoor kijkt de NPO naar minister Slob. Het bedrag komt boven op de ruim 817 miljoen euro die de omroep al nodig zegt te hebben voor de gewone programmering volgend jaar. Slob zei eerder nog dat de NPO eerst maar moet kijken wat er binnen die bestaande begroting mogelijk is.

Het oude liedje

Het bedrag dat de NPO vraagt, valt iets lager uit dan eerst werd gedacht. Toen Rotterdam als gaststad werd aangewezen, zei voorzitter Shula Rijxman van de NPO nog dat ze hoopte dat de politiek 15 tot 20 miljoen euro zou bijdragen.
Een woordvoerder van Slob zegt dat de minister naar de aanvraag kijkt. Regeringspartij VVD wil dat het kabinet de hand op de knip houdt. "De NPO valt meteen weer terug in het oude liedje: handje ophouden in Den Haag", zegt Kamerlid Zohair El Yassini. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het organiseren van dit prachtige feest prima kan zonder hulp van de Rijksoverheid."
Kamerlid Joost Sneller van D66 vindt het moeilijk om op basis van deze begroting een goed oordeel te vellen. "Maar dit bedrag komt op mij - zeker gezien de overige noden en wensen van de NPO - over als een hoog bedrag."
Tweede Kamer wil meer mannen voor de klas in basisonderwijs
Di. 12 november 2019, 16:42


De Tweede Kamer wil meer mannen voor de klas in het primair onderwijs. De regeringspartijen en een groot deel van de oppositie stemden voor een motie daarover van Denk.
De overweging is dat op basisscholen 85 procent van de leerkrachten vrouw is en 15 procent man. "Een evenwichtigere man-vrouwverhouding heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen", staat er in de motie.
De Kamer wil dat minister van Engelshoven van Onderwijs, die ook emancipatiezaken in haar portefeuille heeft, in het voorjaar van 2020 met een plan van aanpak komt.

Lerarentekort

Partijleider Kuzu van Denk wees erop dat de minister het plan eerder heeft afgeraden. Van Engelshoven had gezegd dat de man-vrouwverhouding niet haar grootste prioriteit is, gezien het lerarentekort.
Maar de Kamer wil toch dat zij er nu mee aan de slag gaat. Het komt zelden voor dat een minister een motie van de Kamer weigert uit te voeren.
Maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur
Di. 12 november 2019, 13:45


De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur. Wel mag tussen 19.00 en 06.00 uur nog 120 of 130 worden gereden, waar het nu overdag al mag.
Dat is de belangrijkste stikstofmaatregel die het kabinet voor de korte termijn neemt, melden bronnen aan de NOS. De maatregel moet begin volgend jaar al ingaan.
De coalitie heeft vanochtend een akkoord bereikt over stikstofmaatregelen die ertoe moeten leiden dat de bouw op korte termijn wordt vlotgetrokken. Veel bouwprojecten liggen stil door de stikstofcrisis of dreigen stil te vallen.
Het kabinet gaat de plannen vandaag verder uitwerken en wil ze morgenochtend presenteren, zei premier Rutte. Welke maatregelen het zijn, wilde hij nog niet bekendmaken.

Maximumsnelheid

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zegt niet vrolijk te worden van de maatregelen, maar noemt ze wel het beste voor het land. Zijn 'autopartij' is geen voorstander van een verlaging van de maximumsnelheid.
De maatregel zou echter zo veel stikstofuitstoot schelen, dat het kabinet alsnog de ambitie kan waarmaken om volgend jaar zo'n 75.000 woningen te bouwen.

Veevoer

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over enzymrijk veevoer waardoor koeien minder ammoniak uitstoten. Verder wordt bekeken of Natura 2000 gebieden kunnen worden aangepast of verplaatst en er wordt 250 miljoen euro geÔnvesteerd in natuurbescherming.
Een opkoopregeling voor oude, vervuilende auto's is van de baan. Volgens Haagse bronnen zou zo'n regeling te weinig opleveren in verhouding tot de kosten.
Rutte benadrukte dat dit plan voor de korte termijn is en dat er na dit pakket nog veel moet gebeuren. Volgende maand komt er een plan dat de neerslag van stikstof in de Natura 2000-gebieden op de lange termijn moet verlagen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het uitkopen van boeren die willen stoppen met hun bedrijf.
SGP-bestuursleden weg uit onvrede met vertrek partijvoorzitter
Di. 12 november 2019, 13:15


Peter den Boef en Albert Vlietstra stappen uit het hoofdbestuur van de SGP. Ze doen dat uit onvrede over het opstappen van voorzitter Peter Zevenbergen, afgelopen zaterdag.
De twee vinden dat het bestuur van de partij Zevenbergen meer had moeten steunen, staat in een verklaring op de SGP-site. De opgestapte voorzitter kwam vorig jaar onder vuur te liggen toen bleek dat hij naast zijn salaris als schooldirecteur in Rotterdam ook wachtgeld ontving. Hij kreeg dat geld omdat hij eerder twaalf jaar lang wethouder was in de Zuid-Hollandse gemeente Alblasserdam.
Zevenbergen wordt als voorzitter voorlopig vervangen door Maarten van Leeuwen. Die betreurt het opstappen van de bestuursleden: "Niet in het minst omdat er al een jaar lang gepoogd wordt in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen waarbij ook de twee vertrekkende bestuursleden voortdurend betrokken waren", zegt Van Leeuwen.
Kabinet in beroep tegen vonnis IS-kinderen
Di. 12 november 2019, 12:14


Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechter over het terughalen van IS-kinderen. De ministers Grapperhaus en Blok schrijven dat aan de Tweede Kamer.
De kortgedingrechter bepaalde gisteren dat Nederland zich moet inspannen om 56 kinderen van Nederlandse IS-leden zo snel mogelijk op te halen uit detentiekampen in SyriŽ. Hun moeders hebben geen recht op repatriŽring. Maar als de autoriteiten ter plaatse de kinderen louter samen met hun moeders laten gaan, moet Nederland ook de moeders terughalen.

Internationale betrekkingen

Grapperhaus en Blok schrijven dat de uitspraak vragen oproept "over een aantal aspecten, dat mogelijk onvoldoende is meegewogen, waaronder de internationale betrekkingen". Door in beroep te gaan wil het kabinet hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over.
Overigens kondigen de bewindslieden ook aan dat het kabinet zal beginnen met het nakomen van de inspanningsverplichting die de rechter heeft opgelegd. De rechter bepaalde dat het vonnis direct moet worden uitgevoerd.
Volgens advocaat Seebregts, die de IS-vrouwen bijstaat, verandert het hoger beroep dus niets aan de uitspraak van de rechter. "We zullen de vinger aan de pols houden", zegt hij.

Verdeeld

Het kabinet heeft zich tot nu toe steeds op het standpunt gesteld dat uitreizigers in principe geen hulp krijgen bij hun terugkeer als ze niet zelf een ambassade in Turkije of Irak weten te bereiken. De regeringspartijen zijn verdeeld over de kwestie. VVD en CDA benadrukken vooral dat door de rechterlijke uitspraak mogelijk IS'ers naar Nederland komen, met alle risico's van dien. D66 en ChristenUnie vinden het juist een risico om kinderen van IS'ers in SyriŽ te laten radicaliseren.
Slachtoffers van IS in de Jezidi-gemeenschap zijn bezorgd over de mogelijke terugkeer van IS-vrouwen naar Nederland. "Zij hielpen strijders bij het verkrachten van onze vrouwen":
Kabinet: meer tijd nodig voor onderzoek informatie burgerdoden Irak
Di. 12 november 2019, 11:47


Het kabinet slaagt er niet in om nog voor morgen informatie naar de Tweede Kamer te sturen over wie precies wat wist over het bombardement in 2015 op de Iraakse plaats Hawija. Bij een Nederlandse luchtaanval vielen destijds zeker zeventig burgerslachtoffers.
Toenmalig Defensie-minister Hennis meldde de Kamer, onjuist, dat er geen burgerslachtoffers waren en haar opvolger Bijleveld bood vorige week excuses aan voor die verkeerde informatie. Bijleveld noemde het aannemelijk dat ook andere ministeries op de hoogte waren gebracht van het incident, waaronder het departement van de premier. Met name eventuele betrokkenheid van premier Rutte ligt politiek gevoelig.

Zo volledig mogelijk

De Tweede Kamer wil nu precies weten wie wanneer op de hoogte is gesteld en welke kabinetsleden van de burgerdoden hebben geweten. Kamerleden wilden die informatie nog voor morgen ontvangen. Dan begint de behandeling in de Kamer van de begroting voor Buitenlandse Zaken.
Maar Bijleveld schrijft nu aan de Kamer, mede namens Rutte en de ministers Blok, Kaag en Grapperhaus, dat zij niet in staat is de antwoorden voor morgen af te hebben. Ze benadrukt dat het kabinet "zo volledig mogelijk wil zijn in de beantwoording van de vragen".
Rutte zei vorige week woensdag dat hij zich niet kan herinneren dat hij in 2015 al op de hoogte is gesteld van burgerslachtoffers door de aanval van de Nederlandse F-16. "Er staat mij niets van bij." En vrijdag wilde hij er op zijn wekelijkse persconferentie niet verder op ingaan. Hij zei dat nu eerst de feiten op een rijtje moeten worden gezet.
Volksbank blijft voorlopig staatsbank en de opties voor daarna staan nog open
Di. 12 november 2019, 09:33


De Volksbank, het moederbedrijf van SNS Bank, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen, blijft voorlopig in handen van de staat. Dat schrijft minister Hoekstra van FinanciŽn in een brief aan de Tweede Kamer.
Tijdens de kredietcrisis werd de bank genationaliseerd omdat hij op omvallen stond. Sindsdien bekijkt de regering elke keer of de bank al rijp is voor een privatisering. Maar zover is het nog niet, zegt Hoekstra. "Mede vanwege de marktomstandigheden is het nog niet mogelijk om een besluit te nemen over de toekomst van de Volksbank."

Lage rente

De minister doelt onder meer op de huidige lage rente. "Het bedrijfsmodel van de Volksbank focust zich op betalen, sparen en het aanbieden van hypotheken in de Nederlandse markt", zegt Hoekstra. "De bank is met haar relatief grote spaar- en hypotheekportefeuille gevoelig voor de renteontwikkeling op de markt." Hoekstra vindt dat de bank ook andere inkomstenbronnen moet aanboren en de bedrijfskosten moet verlagen.
In de Tweede Kamer gingen de afgelopen tijd stemmen op om de Volksbank in staatshanden te houden of er een coŲperatieve bank van te maken, waarbij de klanten inspraak hebben.
Hoekstra vindt dat de bank uiteindelijk verzelfstandigd moet worden, maar wil wel kijken hoe het maatschappelijke karakter van de bank dan behouden kan blijven. Hij denkt daarbij onder meer aan:
het oprichten van een stichting ter bescherming van de identiteit van de bank; het actief betrekken van andere belanghebbenden dan aandeelhouders bij de besluitvorming binnen de bank; het verlenen van stemrecht op de aandeelhoudersvergadering aan andere belanghebbenden dan de kapitaalinvesteerders.

Verbeteringen

De aandelen Volksbank worden namens de overheid beheerd door NL Financial Investments (NLFI). Die instelling schrijft dat de bank er de laatste jaren wel op vooruit is gegaan. De klanttevredenheid is verbeterd, het aantal betaalrekeningen groeit en er is aanzienlijke vooruitgang bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen.
De komende tijd worden de toekomstmogelijkheden onderzocht. De bank kan bij een grote investeerder worden ondergebracht. Ook kan er een beursgang, fusie of overname komen en verder is er de mogelijkheid om een coŲperatieve bank te vormen Een combinatie van deze opties is eveneens mogelijk, zegt Hoekstra.
'Toeslagensysteem brengt mensen vaak juist in de problemen'
Ma. 11 november 2019, 21:32


Er is veel mis met het huidige stelsel van toeslagen die mensen via de Belastingdienst krijgen. Vaak krijgen ze meer dan waar ze recht op hebben, en dan moeten ze achteraf geld terugbetalen. En daardoor kunnen ze in financiŽle problemen komen. Elk jaar leidt dat tot 300.000 dwanginvorderingen.
"Dat is uiterst pijnlijk voor een stelsel dat juist is bedoeld om huishoudens financieel te ondersteunen", concludeert een groep ambtenaren. Die onderzoekt in opdracht van het kabinet hoe het stelsel verbeterd kan worden. Huishoudens die afhankelijk zijn van toeslagen, zijn juist extra kwetsbaar.
De ambtenaren noemen het stelsel uiterst complex. Mensen krijgen een voorschot op basis van een schatting, maar die blijkt vaak onjuist omdat de persoonlijke situatie van huishoudens moeilijk te voorspellen is. Die persoonlijke situatie kan tegenwoordig snel veranderen als mensen scheiden of verhuizen. Dat minder mensen in vaste dienst werken, maakt het alleen maar lastiger.
In de meeste gevallen begrijpen mensen wel dat ze moeten terugbetalen, maar ze ervaren het vaak wel als een "boete" van de Belastingdienst, concluderen de onderzoekers.

Kinderopvangtoeslag

De problemen met toeslagen zijn actueel. Staatssecretaris Snel besloot vorige week nog dat de invorderingen bij 8500 huishoudens stopgezet wordt, omdat niet duidelijk is of deze mensen met opzet te veel toeslag aanvroegen. De Belastingdienst ligt ook onder vuur vanwege de manier waarop ouders zijn behandeld die te veel kinderopvangtoeslag zouden hebben gekregen.
Vandaag protesteerden nog tientallen ouders bij het kantoor van de Belastingdienst in Rotterdam:
In het rapport van de ambtelijk werkgroep, dat Snel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staan vijf mogelijke oplossingen voor het falende stelsel, zoals een variant waarbij de overheid huishoudens actiever helpt om terugvorderingen te voorkomen. Ook de mogelijkheid om de toeslag niet meer als voorschot uit te keren, maar achteraf, is onderzocht.

Grondige heroverweging nodig

Maar geen van die oplossingen biedt soelaas voor alle problemen, zeggen de ambtenaren. Ze pleiten voor een "grondige heroverweging" van de keuzes die tot het huidige stelsel hebben geleid. Binnen het huidige stelsel is de oplossing niet te vinden.
De werkgroep komt begin volgend jaar met een vervolgonderzoek, waarin gekeken wordt hoe het toeslagensysteem op de schop kan en hoe huishoudens op een andere manier dan via de fiscus ondersteund kunnen worden.
Morgen praat de Tweede Kamer over het belastingplan voor volgend jaar. Het CDA wil het rapport van de ambtenaren daar ook aan de orde stellen.
Kabinet ontvangt bouwers in het Catshuis
Ma. 11 november 2019, 18:44


Vertegenwoordigers van bouwondernemingen en bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw worden morgenmiddag ontvangen op het Catshuis. Het kabinet wil met hen spreken over de problemen die ze ondervinden door de stikstofcrisis en de strenge normen voor het giftige PFAS.
Namens het kabinet zijn de ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Van Veldhoven (milieu) aanwezig, samen met premier Rutte. Op hem was de laatste tijd veel kritiek. Hij zou te onzichtbaar zijn in de hele discussie. Maar volgens Rutte zijn de problemen rond stikstof en PFAS wel degelijk 'chefsache', en dus zijn pakkie-an.
Op 30 oktober demonstreerden duizenden werknemers uit de bouwsector op het Malieveld.
Door de uitspraak van de Raad van State, die een streep haalde door het Nederlandse stikstofbeleid, worden er veel minder bouwvergunningen afgegeven. De bouwers vrezen daardoor voor de toekomst.
Ook de normen voor PFAS leiden tot problemen. Door een tijdelijke maatregel van minister Van Veldhoven mag grond in sommige gevallen niet meer versleept worden als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo in zit. Grondbedrijven blijven daardoor met die grond zitten.

Weer coalitieoverleg stikstof

Voor beide problemen werkt het kabinet aan een oplossing. Morgenochtend overleggen de coalitiepartijen opnieuw over de stikstof-aanpak. Mogelijk worden daarna de eerste maatregelen afgekondigd. Verwacht wordt dat de maximumsnelheid op verschillende snelwegen verlaagd wordt en dat oude, vervuilende auto's in de ban gaan. Boeren zouden via het veevoer de ammoniak-uitstoot van koeien moeten verminderen.
Minister Van Veldhoven zei eerder dat ze zo snel mogelijk weer af wil van de norm van 0,1 microgram voor PFAS. Uiterlijk 1 december wil ze de norm verruimen, zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt.
'Minder makkelijk sociale huurwoning voor alleenstaande'
Ma. 11 november 2019, 16:00


Stel, je hebt een relatie, verdient samen 40.000 euro bruto per jaar en zoekt een sociale huurwoning. Dan heb je straks geluk. Want nu nog mogen zulke woningen in principe alleen toegewezen worden aan huishoudens met een inkomen tot 38.035 euro. Maar dat wordt straks verhoogd naar 42.000 euro voor meerpersoonshuishoudens, is het plan van het kabinet.
Ben je alleenstaand en verdien je 36.000 euro, dan heb je juist pech. Want voor eenpersoonshuishoudens zou de grens juist omlaag gaan, van 38.035 naar 35.000 euro.
De Tweede Kamer debatteert vandaag over het wetsvoorstel dat dit moet regelen en dat op Prinsjesdag werd aangekondigd. Maar er is veel verzet. De Woonbond, de corporaties en de ouderenbonden ANBO en KBO-POCB zijn tegen het plan. Ze vinden het slecht voor de eenpersoonshuishoudens die straks buiten de boot vallen.
Let wel, de nieuwe grenzen gelden alleen bij de toewijzing van een woning. Mensen die al in een huurwoning zitten, hoeven dus niet hun woning uit als ze meer verdienen dan het maximum.

Doelgroep stijgt met 106.000 huishoudens

Door de maatregel stijgt de totale groep huishoudens die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning licht: met 106.000 naar 3.356.000.
Het gaat dan om 241.000 extra meerpersoonshuishoudens en juist 135.000 minder eenpersoonshuishoudens. Meerpersoonshuishoudens bestaan uit minstens twee mensen. Dus dan gaat het minstens om bijna een half miljoen mensen die straks wel terecht kunnen bij de sociale huursector.
Maar het is niet zo dat al die mensen ook echt een sociale huurwoning willen. Want van die 241.000 meerpersoonshuishoudens woont nu 65 procent in een koopwoning en huurt er 35 procent. En van die 135.000 eenpersoonshuishoudens woont 53 procent in een koopwoning en 47 procent in een huurhuis.

'Onmogelijk voor senior om te verhuizen'

Vooral ouderenorganisaties vrezen de gevolgen van de nieuwe inkomenseisen. "Deze verlaging maakt het voor senioren straks onmogelijk om te verhuizen naar een geschiktere woonvorm als ze dat willen of als ze die nodig hebben", zegt Liane den Haan van ouderenbond ANBO.
Woonzorg Nederland, de corporatie die zich speciaal richt op senioren, deelt die zorg. "Als we willen dat mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen, moeten we dat faciliteren", zegt Cees van Boven van Woonzorg Nederland. "Voor veel alleenstaande senioren met een AOW en een klein pensioen wordt het onmogelijk om een vaak grote en ongeschikte eengezinswoning te verruilen voor een meer geschikte woonvorm." Want zodra je wil verhuizen, wordt dus gekeken of je wel het juiste inkomen hebt voor je nieuwe huurwoning.
De Woonbond vindt dat de corporatiesector er voor meer mensen moet zijn en wil dus dat ook voor eenpersoonshuishoudens het maximuminkomen omhoog gaat.
Maar het kabinet wil dat juist niet, met het argument dat er anders te veel mensen aanspraak kunnen maken op een corporatiewoning terwijl er al lange wachtlijsten zijn. "Zo komen gezinnen met een laag middeninkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie, zonder dat daarmee de kansen van de huishoudens met de minste ruimte om woonlasten te dragen onder druk worden gezet", aldus minister Ollongren op Prinsjesdag.

'Wooncrisis'

Maar de Woonbond vindt dat er sowieso van alles moet veranderen op de huurmarkt, omdat er sprake zou zijn van een wooncrisis. De bond en ook de corporaties zijn vooral boos over de zogeheten verhuurdersheffing die in 2013 werd ingevoerd. Dat is een speciale belasting voor corporaties, die ze jaarlijks zo'n 1,7 miljard kost.
Die belasting moet worden afgeschaft, vinden de Woonbond en de corporaties. Want dan houden de corporaties veel meer geld over om woningen te bouwen en dus het woningtekort aan te pakken.
Het tekort aan sociale huurwoningen was begin dit jaar opgelopen tot 80.000. Richard (50) uit Veenendaal kon ook geen huis vinden. Hij woonde negen maanden in zijn Suzuki Swift. Richard heeft nu onderdak gevonden in een voormalig bejaardenhuis bij Welkom Veenendaal:
Het kabinet heeft onlangs al gezegd dat de verhuurdersheffing wat verlaagd wordt om de woningbouw te stimuleren. Maar een gehele afschaffing, dat wil het kabinet niet, omdat dat een 'enorm gat in de begroting' zou slaan.
Kamer ook na uitspraak rechter verdeeld over terughalen IS-kinderen
Ma. 11 november 2019, 15:37


In de Tweede Kamer wordt verschillend gereageerd op de uitspraak van de rechter in de zaak die 23 IS-moeders hadden aangespannen. Daarmee blijkt opnieuw de politieke verdeeldheid over het ophalen van moeders en kinderen uit IS-gebied.
VVD en CDA vinden dat er risico's aan de uitspraak vast zitten. Als kinderen van IS'ers naar Nederland komen, dan hebben de ouders recht op gezinshereniging met alle gevaren van dien, zeggen de partijen.
"Ik hoop dat de Nederlandse staat zal doorprocederen", zegt VVD-Kamerlid YesilgŲz. "Wij willen deze kinderen niet terug. En hun ouders al helemaal niet."
Het CDA vindt de misdrijven die deze vrouwen mede hebben gepleegd zwaar wegen. De vrouwen hebben hun recht op hulp verspeeld, vindt CDA-Kamerlid Van Toorenburg. "Volgens mij moeten wij ons vooral inspannen voor de slachtoffers van de genocide."

'Medemenselijkheid'

De andere twee regeringspartijen, D66 en ChristenUnie, staan minder afwijzend tegenover de terugkeer van IS-vrouwen en hun kinderen. D66 is voorstander van het actiever terughalen van IS-kinderen. De partij vindt dat nodig vanuit het oogpunt van "medemenselijkheid", zegt D66-Kamerlid Sjoerdsma. "Die kinderen groeien nu op in detentiekampen, in een mini-kalifaat tussen prikkeldraad."
Dat probleem ziet ook de ChristenUnie. "Deze uitspraak laat scherp het dilemma zien tussen de situatie van de kinderen die meegenomen zijn naar dit gebied en de moeders die er zelf voor kozen", zegt Kamerlid Van der Graaf. D66 en ChristenUnie vinden het een risico de kinderen daar te laten radicaliseren, terwijl ze misschien ooit weer naar Nederland komen.
Volgens de uitspraak van de rechter moet Nederland zich inspannen om de kinderen terug te laten komen. Maar de Staat hoeft daarbij geen onredelijke risico's te nemen, bijvoorbeeld door het leven van militairen op het spel te zetten. Het kabinet bestudeert de uitspraak.
De rechter beschreef in zijn vonnis ook de erbarmelijke omstandigheden waarin de kinderen leven.
Mystery guests gaan discriminatie op woningmarkt testen
Ma. 11 november 2019, 11:36


Om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan wil minister Van Veldhoven zogeheten mystery guests inzetten.
Als verhuurders, makelaars of bemiddelaars bij de proef door de mand vallen, wordt dat doorgegeven bij hun beroepsorganisaties.
Dat schrijft de minister aan de Kamer. "Het is een ernstig probleem dat met kracht bestreden moet worden", aldus de minister.

Bewustwording

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er makelaars en verhuurders zijn die zich schuldig maken aan discriminatie op afkomst of aard. Vorige week nog bleek uit onderzoek in Utrecht dat bijna negentig procent van de verhuurorganisaties bereid is te discrimineren.
Er zijn geen landelijke cijfers omdat meldingen van discriminatie niet apart worden geregistreerd.
D66, VVD, PvdA en GroenLinks stelden eerder in de Kamer voor om nep-huurders en -aspirant-kopers in te zetten waarop de minister voor Wonen er onderzoek naar liet doen.
De Radboud Universiteit Nijmegen betwijfelt de methode, volgens onderzoekers kan alleen de "intentie tot discriminatie" aangetoond worden.
Van Veldhoven erkent dat met de mystery guests niet alle discriminatie kan worden opgespoord en aangetoond, maar verwacht wel dat het "de bewustwording kan bevorderen".
Met de organisaties van makelaars en bemiddelaars is afgesproken dat er 'gepaste maatregelen' worden getroffen als leden tijdens de proef worden betrapt op discriminatie. Van Veldhoven bekijkt nog hoe ze ook de verhuurders kan aanpakken als zij op discriminatie worden betrapt.
Wilders pleit voor noodwet voor stikstofproblemen
Zo. 10 november 2019, 11:18


PVV-leider Wilders pleit voor een zes maanden durende noodwet om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. Hij wil daarin woningbouw, infrastructuur en de meeste landbouw tot projecten van 'dringend openbaar belang' laten verklaren.
De strenge stikstofregels gelden dan een half jaar niet voor deze sectoren. In die tijd kan het kabinet in relatieve rust naar een definitieve oplossing zoeken, is het idee.
Ook haalt het volgens Wilders de druk van de ketel voor ondernemers en bedrijven die nu niet kunnen werken:
ParlementariŽrs kunnen zelf geen noodwet indienen; dat moet het kabinet doen. Maar Wilders heeft al een voorstel op papier gezet, waarin ook is geregeld dat boerenbedrijven met een vergunning daarvoor hun ongebruikte bouwcapaciteit mogen overdragen aan andere bedrijven. Nog niet afgeronde vergunningsaanvragen kunnen met de noodwet worden vlotgetrokken, maar bouwprojecten voor megastallen komen niet onder de noodwet te vallen.

Bouwgrond

"Met deze wet hoeft er een half jaar niets te gebeuren, kunnen bouwers bouwen en boeren boeren en de wegen worden gemaakt", zegt Wilders. "Dus geen chaos en paniek meer."
Ook is er in de noodwet voorzien in een tijdelijke oplossing voor de PFAS-problemen. Bouwgrond die nu niet kan worden afgevoerd door de strenge regels, kan naar een plek worden gebracht die hiervoor in iedere regio wordt aangewezen. Bouwprojecten kunnen daardoor weer doorgaan.
Volgens Wilders kan de wet, als er genoeg steun voor is, al heel snel worden ingevoerd. Hij verwacht steun te krijgen van het CDA. Fractieleider Heerma zei onlangs ook dat hij voor noodwetgeving is als er voor december geen oplossing is.

Niet meer op de pof leven

Ook het kabinet heeft aangekondigd deze week met maatregelen te komen voor de stikstofcrisis, maar Wilders noemt die maatregelen "paniekvoetbal". "Doe je best om er voor te zorgen dat we niet nu in paniek allemaal maatregelen nemen waar heel Nederland last van krijgt", waarschuwt hij.
Het kabinet laat in een reactie weten dat het goed is dat alle partijen meedenken over een oplossing van de stikstofproblematiek, maar dat de Raad van State duidelijk heeft gezegd dat we niet meer op de pof mogen leven als het gaat om het nemen van maatregelen om de uitstoot van stikstof te reduceren.
Met het oog op die uitspraak betwijfelt een woordvoerder van minister Schouten van Landbouw of Wilders' voorstel juridisch haalbaar is.
Stikstof centraal op CDA-congres, bij D66 'zien ze al hun wensen in vervulling gaan'
Za. 9 november 2019, 17:56


"Duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van boeren zijn belangrijker dan dat Nederland de tweede voedselexporteur van de wereld blijft." Woorden van die strekking in een CDA-discussiestuk over de toekomst van de partij leidden deze week tot veel kritiek. Vandaag werd op het partijcongres besloten om de omstreden passage aan te passen.
De discussie over de positie van de Nederlandse landbouwexport is het meest in het oog springende voorbeeld van de prangende aanwezigheid van de stikstofcrisis vandaag op het CDA-congres. De partij, met van oudsher een grote achterban onder boeren, worstelt met het onderwerp. Vannacht nog vertrokken twee gedeputeerden van de partij om die reden uit het bestuur van de provincie Noord-Brabant.
Verschillende kopstukken hamerden er vandaag op dat de partij wil blijven staan voor het boerenbelang. Een van hen was EuroparlementariŽr Annie Schreijer-Pierik. Ook zij maakte zich boos over de exportpassage uit het genoemde discussiestuk van het Wetenschappelijk Instituut van haar partij.
"We hebben het over 80 miljard euro aan landbouwexport, over een bijdrage van 25 miljard aan ons betalingsoverschot", aldus Schreijer. "Dat zijn gigantische cijfers. Als je dat weggooit, betekent dat ook het einde van het mooie Nederland, financieel-economisch gezien."

Roodgloeiend

Schreijers' telefoon stond deze week roodgloeiend, zegt ze. "En dat waren niet alleen een paar boeren. Heel de agrarische sector, de tuinbouwsector en het bedrijfsleven zeiden: waar is het CDA mee bezig?"
Nadat ook enkele andere CDA'ers zich op het partijcongres tegen de exportpassage uit het discussiestuk hadden uitgesproken, onder wie Eerste Kamerlid Joop Atsma, ging de opsteller van het stuk overstag. Duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van boeren zijn in de nieuwe versie van het stuk niet langer "belangrijker" dan de landbouwexport, maar moeten daarmee "in balans" zijn.
Schreijers-Pierik is blij, maar vindt wel dat de boeren te veel het slachtoffer van de stikstofcrisis worden. "Wat wij doen met al onze mooie natuurgebieden is de boeren eruit jagen en de plantjes erin. Andere landen omarmen de boeren juist."

90 kilometer per uur

Bij D66, dat ook congresseerde, is de sfeer wat betreft stikstof heel anders. Veel maatregelen die genoemd worden om de stikstofproblemen aan te pakken, zijn koren op de molen van de partij, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. "Bijvoorbeeld dat de veestapel moet worden aangepakt en dat de woningbouw moet worden vlotgetrokken. Bij D66 zien ze al hun wensen in vervulling gaan."
Een meerderheid van de D66-leden stemde voor een plan van de jongerenbeweging van de partij om de maximumsnelheid op snelwegen overal te verlagen naar 90 kilometer per uur. Fractievoorzitter Jetten noemde dat voorstel deze week "wel erg radicaal", maar de meeste leden zijn het daar dus niet mee eens.
De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praat al weken over maatregelen om het stikstofprobleem op te lossen. Aanvankelijk zou het kabinet afgelopen week een pakket aan maatregelen presenteren, maar dat is niet gelukt. Naar verwachting wordt komende week meer duidelijk over de maatregelen op korte termijn. Het gaat vooral om plannen om projecten in de bouw en infrastructuur uit het slop te trekken.
Nieuwsuur volgde Rutte bij een tour langs verschillende betrokkenen in de stikstofcrisis. Een reportage met toelichting van politiek verslaggever Arjan Noorlander:
SGP-voorzitter stapt op na kritiek op wachtgeld
Za. 9 november 2019, 13:53


Peter Zevenbergen stapt op als voorzitter van de SGP. Zevenbergen kwam vorig jaar onder vuur te liggen toen bleek dat hij naast zijn salaris als directeur van het Wartburg College in Rotterdam ook wachtgeld ontving. Vůůr zijn baan als schooldirecteur was hij namelijk twaalf jaar lang wethouder in de Zuid-Hollandse gemeente Alblasserdam.
Vanwege de onrust die in de partij ontstond toen de Volkskrant over het wachtgeld berichtte, besloot de SGP-voorzitter het maandelijkse bedrag voortaan "ten dienste van de gemeenschap" te stellen. De partij had gehoopt dat de kwestie daarmee was afgedaan, maar "dat bleek niet het geval", zegt de SGP vandaag in een verklaring. "Sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan."
Volgens de SGP trokken de gebeurtenissen een zware wissel op Zevenbergen, zijn gezin en gezondheid. Daarom heeft hij besloten zijn voorzitterschap neer te leggen. Maarten van Leeuwen, die van 2011 tot 2018 al SGP-voorzitter was, vervangt hem totdat een nieuwe voorzitter is gevonden.

Moreel appŤl

De 63-jarige Zevenbergen zat sinds 2001 in het hoofdbestuur van de SGP en was sinds september 2018 partijvoorzitter. In september van dat jaar werd bekend dat hij sinds 2006 maandelijks een bedrag van 1450 euro netto aan wachtgeld ontvangt, vanwege zijn voormalige wethouderschap in Alblasserdam en omdat hij als onderwijsdirecteur minder verdient dan als gemeentebestuurder.
De voormalige burgemeester van Alblasserdam, Bert Blase, deed in 2014 al een "moreel appŤl" op Zevenbergen om van de wachtgeldregeling af te zien. Zevenbergen zelf hield altijd vol dat dat niet zomaar kon en dat hij "in lijn met de letter en de geest van de wachtgeldregeling" handelde.

Rectificatie

De kwestie laaide eind oktober weer op, nadat het landelijke partijbestuur een rectificatie over de zaak stuurde naar alle leden van de partij, vertelt Joost Griep, voorzitter van de SGP in Alblasserdam. In die rectificatie erkende het bestuur dat het de toelage van Zevenbergen ten onrechte steeds een pensioenregeling had genoemd in plaats van een wachtgeldregeling.
"Toen werd de zaak weer actueel, met als gevolg dat Zevenbergen nu opstapt", aldus Griep. "Wij zijn blij met dit resultaat. We hebben als lokaal bestuur altijd aangegeven dat het niet verstandig was om Zevenbergen als voorzitter te benoemen, omdat deze zaak steeds weer opspeelt."

Klachten

Eerder dit jaar haalde de SGP het nieuws vanwege klachten over wantrouwen en een onveilige werkomgeving binnen een aan de partij gelieerde stichting. Uiteindelijk schakelde het partijbestuur een mediator in om de kwestie aan te pakken. Volgens vicevoorzitter Mulder van de SGP staat deze zaak volledig los van het vertrek van Zevenbergen als voorzitter.
Het is nog niet bekend wanneer een nieuwe voorzitter wordt gekozen. "We bezinnen ons eerst op het vernieuwen van de procedure om de voorzitter en bestuursleden te benoemen."
Ouders met studerende kinderen onder de 18 krijgen toch kinderbijslag
Za. 9 november 2019, 09:32


Ouders met studerende kinderen onder de 18 jaar komen vanaf volgend jaar alsnog in aanmerking voor kinderbijslag en kindgebonden budget. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben daarover een akkoord gesloten.
Op dit moment krijgen ouders met minderjarige kinderen geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer als hun kinderen studiefinanciering ontvangen omdat ze studeren aan de universiteit of het hbo. Ook ouders van mbo-studenten die met hun stage of bijbaan te veel verdienen, komen nu niet in aanmerking voor de vergoedingen.
De VVD spreekt van een "kromme situatie" die met de coalitiedeal wordt rechtgezet. Tot het leenstelsel in 2015 werd ingevoerd, werd het stopzetten van de kinderbijslag voor ouders van 16- en 17-jarigen gecompenseerd door de basisbeurs. Toen was die beurs nog een gift, nu moeten studenten er een lening voor afsluiten.
Volgens het AD krijgen de ouders van ongeveer 38.000 kinderen straks alsnog kinderbijslag, ruim 1250 euro per jaar per kind. Voor gezinnen met een lager inkomen komt daar nog een bedrag bovenop in de vorm van het kindgebonden budget.
In totaal kost de maatregel 54 miljoen euro, die de coalitiepartijen willen betalen door het bedrag van de kinderbijslag volgend jaar niet te laten stijgen. Ouders van 16- en 17-jarige kinderen blijven net als dit jaar 316,41 euro per kwartaal ontvangen.

Debat

Eerder dit jaar vroegen de SP, PvdA en SGP het kabinet al om een voorstel om ouders van studenten die voorheen recht hadden op studiefinanciering wel recht te geven op kinderbijslag en kindgebonden budget. Op 20 november is er een debat over dit onderwerp. Dat zou aanvankelijk vorige week donderdag zijn, maar het werd op verzoek van D66 uitgesteld.