NOS - Politiek
      
Marineschip De Ruyter dinsdag op missie naar Straat van Hormuz
Vr. 24 januari 2020, 15:45


Het marineschip Zr.Ms. De Ruyter vertrekt dinsdag naar de Straat van Hormuz voor deelname aan de Europese veiligheidsmissie daar. Het gaat om een periode van ongeveer vijf maanden. Ook BelgiŽ, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, ItaliŽ en Portugal steunen de missie.
Volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken is de situatie in Irak en Iran "zorgelijk en ernstig" na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani bij een Amerikaanse aanval in Irak.
De Straat van Hormuz ligt in een belangrijke vaarroute tussen de Perzische Golf en de Indische Oceaan. Daar vonden regelmatig aanslagen plaats zonder dat duidelijk was wie er achter zat. Blok: "We kunnen met deze missie zorgen dat de veiligheid van onze scheepvaart in dat gebied gewaarborgd kan worden."
Blok: "Voor een land dat kwaad in de zin heeft, is het niet fijn als daar een marineschip ligt, dat met de radar precies kan zien wat iemand aan het doen is." Ook wordt er een diplomatieke missie gestart voor "een dialoog en samenwerking" tussen alle belanghebbenden in de Golfregio.
Het is niet de bedoeling om vanaf het schip te gaan schieten, maar als het nodig is mogen de Nederlandse militairen zichzelf verdedigen.
Visser: overleg met Zeeuwen over verhuizing kazerne naar Vlissingen
Vr. 24 januari 2020, 15:39


Het kabinet gaat met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen praten over het al dan niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Staatssecretaris Visser benadrukte dat er nog geen besluit is genomen. Ze erkende wel dat het kabinet voor een dilemma staat: aan de ene kant moeten er voldoende mariniers zijn, aan de andere kant moeten de eerdere afspraken met Zeeland worden ingevuld.
De afgelopen dagen werd duidelijk dat Visser het kabinet vorige week heeft voorgesteld de kazerne niet naar Vlissingen te verhuizen. Ze vindt de kosten te hoog en bovendien stappen veel mariniers op, omdat ze niet willen meeverhuizen. In het kabinet was er verzet tegen haar voorstel: de discussie spitste zich er daarbij op toe dat de Zeeuwen meer compensatie moeten krijgen.

Boze brief

De Zeeuwen stuurden woensdag een boze brief aan het kabinet over de ontwikkelingen. Ook zij hadden geruchten gehoord over het schrappen van de verhuizing en ze wilden deze week opheldering van het kabinet.
De provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestroom eisten de bevestiging dat de verplaatsing doorgaat. Ze benadrukten dat daarover afspraken zijn gemaakt en dat de verhuizing heel belangrijk is voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling in het gebied.

Eind van dit kwartaal

De beslissing over de verplaatsing naar Vlissingen werd al in 2012 genomen, maar de daadwerkelijke verhuizing werd daarna verschillende keren uitgesteld. Visser zei vanmiddag na de ministerraad dat ze begrip heeft voor de boosheid in Zeeland.
Ze voegde eraan toe dat ze vandaag met de Zeeuwse commissaris van de koning en de burgemeester van Vlissingen heeft gepraat. De staatssecretaris heeft hun verteld dat ze het betreurt dat er "dilemma's in de media hebben gestaan". Ze wil nu eerst met de Zeeuwen gaan bespreken wat de gevolgen voor de werkgelegenheid en de economie zijn als de verhuizing niet zou doorgaan. Naar aanleiding daarvan wil Visser eind maart met een voorstel komen.
Politiechef Akerboom wordt nieuwe baas AIVD
Vr. 24 januari 2020, 13:20


Erik Akerboom, de korpschef van de Nationale Politie, wordt het nieuwe hoofd van de inlichtingendienst AIVD. De ministerraad zal daar binnenkort de knoop over doorhakken, bevestigen ingewijden na berichtgeving in de Volkskrant.
Akerboom, die een lange carriŤre bij de politie heeft gehad, volgt Dick Schoof op, die na een jaar weer vertrekt bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
Eerder werd al bekend dat Schoof als nieuwe ambtelijke baas op het ministerie van Justitie en Veiligheid schoon schip moet maken. Bij het ministerie speelden de afgelopen jaren verschillende incidenten, zoals de 'bonnetjesaffaire'.

Serieus en zakelijk

Akerboom werd in 2016 korpschef van de Nationale Politie. Hij wordt geroemd om zijn serieuze, zakelijke en verbindende aanpak. Hij volgde Gerard Bouman op, de eerste nationale korpschef na de reorganisatie bij de politie.
Onlangs pleitte hij voor een stabiele koers ten aanzien van de politie. Hij hekelde het 'zigzagbeleid' in Nederland, waarbij het ene kabinet besluit om te bezuinigen, terwijl het volgende vindt dat er duizenden nieuwe agenten bij moeten komen.
De verhouding tussen de AIVD en de politie is niet altijd even goed, onder meer omdat de politie meer is van het snel oppakken, terwijl de inlichtingendienst mensen wil blijven volgen.
Minister Bruins vindt gedragscode farmaceuten onvoldoende
Vr. 24 januari 2020, 09:38


Veertig bedrijven in de farmaceutische industrie hebben een gezamenlijke gedragscode opgesteld. De code is bedoeld als "moreel kompas". De hoogte van medicijnprijzen wordt er niet in genoemd, hoewel juist dat een thema is waar zorgen over bestaan.
De gedragscode werd vanochtend gepresenteerd aan minister Bruins voor Medische Zorg, die direct zei dat de aangeboden code tekortschiet.
Hij vindt dat de prijzen wel thuishoren in de code, "Die mis ik", zei hij. Volgens de minister moet de farmaceutische industrie uitleg geven over de hoogte van de prijzen en moeten goede geneesmiddelen tegen een redelijke prijs worden aangeboden.
Hij heeft de opstellers van de code gevraagd met een "verbeterde versie" te komen, waarin beide onderwerpen zijn opgenomen. Dat moet nog in deze kabinetsperiode gebeuren.

Zelf verantwoordelijk

De medicijnprijzen zijn niet opgenomen in de gedragscode omdat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen en verantwoorden van de prijzen, zei Aarnoud Overkamp, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en directeur van farmaceut Takeda, in het NOS Radio 1 Journaal.
Volgens Overkamp is het ook lastig om afspraken te maken over de prijzen vanwege het mededingingsrecht. Dat zijn wetten over concurrentie, die bedrijven verbieden een kartel te vormen waarin ze bijvoorbeeld afspraken maken over prijzen.
"Onzin", noemt patentrechtdeskundige Ellen 't Hoen dat in De Volkskrant. Mededingingsrecht staat volgens haar geen toezegging over redelijke prijzen in de weg.

Aanvaardbare prijzen

Bruins dreigde afgelopen september de naam van een Italiaanse farmaceut openbaar te maken. De NOS onthulde dat het ging om het bedrijf Leadiant, dat in korte tijd prijs van het medicijn CDCA, tegen de zeldzame ziekte CTX, 500 keer zo hoog maakte. De pil ging van 28 cent naar 140 euro.
De prijzen zijn volgens Overkamp vanwege de wet geneesmiddelenprijzen al aanvaardbaar in Nederland. "Sommige medicijnen komen op de markt na onderhandelingen met de minister. Dat zijn in principe allemaal aanvaardbare prijzen."

Startpunt

De code bevat 38 artikelen, verdeeld over vier thema's. "Er staat bijvoorbeeld in dat we open en verantwoord zullen handelen, dat we in het belang van de patiŽnt handelen en dat er wordt gerapporteerd wat de uitgaven zijn aan onderzoek van geneesmiddelen. We gaan helpen bij het oplossen van medicijntekorten. Een variŽteit van onderwerpen die we belangrijk vinden", zei Overkamp.
Hoewel afspraken over medicijnprijzen daar nog niet toe behoren, zouden die mogelijk wel in een update van de code kunnen komen, zei Overkamp vanochtend vroeg. "Dit is een startpunt, de code heeft een groeimodel. Keulen en Aken zijn ook niet op een dag gebouwd. Ik weet zeker dat we over tien jaar een andere code hebben."
Kamer wil Boeing-topman horen over crash Turkish Airlines
Do. 23 januari 2020, 22:53


De Tweede Kamer wil een hoorzitting houden om onder anderen Boeing-topman David Calhoun te ondervragen over de vliegcrash van de Boeing 737 van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009.
De Kamer wil vooral weten of vanuit de Verenigde Staten druk is uitgeoefend om sommige bevindingen over de vliegramp weg te moffelen, zoals The New York Times berichtte. Volgens die krant zijn onderzoeksresultaten onder druk gemanipuleerd.
De Boeing 737 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 kort voor de landing bij Schiphol neer. Negen mensen kwamen om het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar de crash en kwam tot de conclusie dat een defecte hoogtemeter in combinatie met fouten van de bemanning het ongeluk heeft veroorzaakt.
Volgens The New York Times werd de raad onder druk gezet om meer nadruk te leggen op menselijke fouten. Minister Van Nieuwenhuizen zei eerder deze week dat niet te kunnen beoordelen en dat dat aan de OVV is. Die ontkende dat de druk heeft geleid tot aanpassingen in het rapport.

'Niet serieus genomen'

Hoogleraar Sidney Dekker, die een deel van het onderzoek verrichtte, zegt in de Amerikaanse krant dat het ongeluk "een waarschuwing is die nooit serieus genomen is".
Dekker kreeg destijds van de OVV de opdracht om onderzoek te doen naar de menselijke factoren bij het vliegtuigongeluk. De hoogleraar, die inmiddels in AustraliŽ woont, is gespecialiseerd in menselijk handelen bij rampen. Hij was eerder parttime-piloot.
Volgens hem en een andere, anonieme bron hebben Boeing en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA met succes geprobeerd om de schuld vooral bij de Turkish Airlines-piloten te leggen en niet bij ontwerpfouten in de Boeing 737 NG. De studie van Dekker legde juist de nadruk op de ontwerpfouten en de catastrofale gevolgen daarvan.
De commissie, die de hoorzitting 6 februari wil houden, heeft onderzoeker Dekker ook uitgenodigd, evenals OVV-voorzitter Dijsselbloem en voormalig voorzitter Van Vollenhoven.
Afgezette voorzitter Partij voor de Dieren niet welkom op congres
Do. 23 januari 2020, 19:17


De Partij voor de Dieren houdt zondag de deur gesloten voor de afgezette partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel. Die dag houdt de partij in Amsterdam het partijcongres dat voor een groot deel juist gaat over het royeren van Wolswinkel.
Een aantal leden wil daar per motie afdwingen dat de oud-voorzitter aanwezig mag zijn als het congres diens gedwongen vertrek bespreekt. Maar het partijbestuur laat de motie niet in stemming brengen.
Wolswinkel werd drie maanden geleden uit de partij gezet, nadat hij in Nieuwsuur had verteld dat hij meer discussie in de partij wil over de koers. Volgens kopstukken van de PvdD beschadigde hij hiermee de partij.
Wolswinkel ging tegen zijn royement in beroep bij de commissie van beroep van de partij, maar die oordeelde gisteren dat het beroep ongegrond is.
Op basis van dat besluit stelt het partijbestuur nu dat Wolswinkel niet welkom is op het congres. Volgens interim-voorzitter Ruud van der Velden heeft hoor en wederhoor bij de commissie van beroep plaatsgevonden en is het niet nodig dat over te doen op het congres.
Werkgever of werknemer? Dit verandert er als het aan de commissie-Borstlap ligt
Do. 23 januari 2020, 17:43


Of je nou werkgever, vaste werknemer of flexwerker bent: voor iedereen zal er iets veranderen als het aan de commissie Borstlap ligt. Die vindt de kloof tussen mensen met een vast contract en flexwerkers nu te groot. De belangrijkste voorstellen van de commissie op een rij.

Andere verhouding werkgever-werknemer

Op de arbeidsmarkt dragen de zwakste schouders nu de zwaarste lasten, constateert de commissie. De voor- en nadelen van flexibele arbeidscontracten zijn oneerlijk verdeeld tussen werkgevers en -nemers en werknemers onderling.
Het advies: laat werkgevers als eerste stap een hogere premie betalen voor flexibele krachten voor het geval ze werkloos raken. Dat geldt dus voor alle werknemers, behalve degenen die een contract voor onbepaalde tijd hebben. Ook kunnen werkgevers voor hen een flex-toeslag betalen. Zij profiteren immers van hun flexibiliteit, zonder dat ze het risico ervan dragen (zoals het risico dat je geen werk hebt). Verder kan het minimumloon omhoog. En werknemers mogen bij hun baas eerder vragen om andere werktijden of werklocaties.
Daar staat tegenover dat werkgevers personeel dat langdurig ziek is nog maar een jaar zou hoeven door te betalen. Nu is dat nog twee jaar. Ze kunnen iemand ook gemakkelijker ontslaan als die niet functioneert of de arbeidsrelatie is verstoord. Bovendien krijgen ze meer rechten om personeel ander werk of een andere werklocatie aan te bieden. En de wirwar aan wettelijke regels en verplichtingen voor werkgevers moet verdwijnen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

Duidelijkere contracten

Op dit moment worden flexibele contracten en zzp'ers nog regelmatig ingezet in schijnconstructies, om onder werkgeversverplichtingen uit te komen. Bovendien zijn de regels voor dit soort overeenkomsten niet altijd duidelijk, en daardoor moeilijk te handhaven.
Drie heldere contractvormen voor zelfstandigen, uitzendkrachten en voor (on)bepaalde tijd moeten daar verandering in brengen.
In de eerste plaats moet iedereen automatisch als werknemer worden gezien. Dus ook zzp'ers, tenzij is aangetoond dat de arbeidsverhouding anders ligt. De bewijslast moet dus worden omgedraaid. Voor de beoordeling moeten er duidelijke criteria komen.
Naast een apart contract voor zelfstandigen, moeten uitzendkrachten in een bedrijf dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de mensen die daar in dienst zijn. Ook moet er een maximumtermijn voor uitzendwerk komen.
Verder mogen tijdelijke contracten in totaal maar twee jaar duren. En onduidelijke constructies, waarbij werknemers aan verschillende bedrijven worden uitgeleend moeten worden verboden.

Werknemers blijven leren

Werkenden die leren het meest nodig hebben, zoals flexibele krachten, leren op dit moment het minst. Ze investeren zelf relatief weinig in scholing, en ook onder opdrachtgevers is er weinig animo om de portemonnee te trekken voor de opleiding van personeel dat zo weer kan verdwijnen. Het gevolg: risico op kennisveroudering, waardoor deze mensen op den duur minder goed inzetbaar zijn voor het werk waar op de lange termijn vraag naar is.
Om dat te voorkomen moet iedereen voortaan bij geboorte een individueel ontwikkelbudget krijgen. Een landelijk netwerk van loopbaanwinkels moet vervolgens ondersteuning bieden bij je loopbaan en opleidingen. Door de betere opleidingen en ontwikkeltrajecten zullen werknemers korter werkloos zijn, en daardoor kan de ww-uitkering dan weer omhoog.

Belastingen veranderen

Nu belast de overheid het werk van zelfstandigen anders dan van andere werkenden. Dat moet gelijker worden. Bovendien moet de heffing op arbeid voor alle werkenden omlaag, hoe hun contract, dienstverband of ondernemingsvorm er ook uitziet.
Daarnaast verdwijnen er voordelen voor ondernemers, zoals de mkb-winstvrijstelling. Die moet worden afgebouwd. Ook de zelfstandigenaftrek moet verdwijnen, maar dat heeft het kabinet al in gang gezet.
Verder moeten zelfstandigen ook een premie gaan betalen voor het geval ze arbeidsongeschikt raken, en voor de eerder genoemde scholingsmogelijkheden waar ze zelf ook gebruik van kunnen maken.

Actief aan de zijlijn

Zoals bekend is de commissie ook voorstander van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden, inclusief zzp'ers. Van wie onverhoopt zonder werk komt te zitten wordt wel verwacht dat hij of zij zich inzet om weer betaald werk te vinden. Het kabinet heeft al positief op het verzekeringsplan gereageerd. De Stichting van de Arbeid werkt aan een voorstel hierover dat binnen een maand wordt verwacht.

Hoe nu verder

Het advies van de commissie-Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt roept verschillende reacties op. Hoewel de politiek, het bedrijfsleven en de vakbonden de analyse van de commissie delen dat er echt iets moet veranderen, verschillende de meningen over hoe dat dan moet.
Met zijn advies heeft Borstlap geen vastomlijnd plan willen maken, maar wil hij wel de agenda voor de toekomst schetsen. Dat is met de verkiezingen in maart 2021 voor de deur een strategisch moment. De herziening van de arbeidsmarkt zal in de aankomende verkiezingscampagne zeker een belangrijk onderwerp worden.
Voorlopig geen ophokplicht voor pluimvee
Do. 23 januari 2020, 17:39


Er komt vooralsnog geen ophokplicht voor pluimvee. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.
De Nederlandse pluimveesector had erom gevraagd nadat rond de jaarwisseling de eerste berichten uit Polen over vogelgriep waren opgedoken.
Minister Schouten, die de zorgen van de pluimveehouders begrijpt, vroeg een groep deskundigen naar de situatie te kijken en komt na hun onderzoek tot het oordeel dat een ophokplicht niet nodig is.

'Niet dreigend '

De deskundigen concluderen dat wilde vogels waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de meeste uitbraken die tot nu toe zijn gemeld. Verder beoordelen de deskundigen dat het niet waarschijnlijk is dat er nu besmette vogels in Nederland zijn.
De minister schrijft dat een ophokplicht een ingrijpende maatregel is en dat de situatie "op dit moment nog niet als dreigend voor Nederland wordt beschouwd". Mede omdat de kans "op insleep van vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf klein is" ziet Schouten een ophokplicht nu niet als gerechtvaardigd.
Schouten schrijft dat inmiddels uitbraken zijn gemeld in meerdere landen in Midden- en Oost-Europa: Polen, Slowakije, Hongarije, RoemeniŽ, TsjechiŽ en OekraÔne. De situatie daar is volgens Schouten zorgelijk. Ook zijn er twee dode besmette wilde vogels gevonden, ťťn in Polen en ťťn in Duitsland, vlak bij de Poolse grens.

Risico Nederlandse export

Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, vindt de beslissing van minister Schouten "volstrekt onverantwoord". "De ziekte grijpt om zich heen in Oost-Europa. De Europese Commissie heeft niet voor niets een exportverbod opgelegd voor OekraÔne. Door geen ophokplicht in te stellen, wordt een groot risico genomen met de Nederlandse exportbelangen."
Ondernemers zouden zelf de beslissing tot het binnenhouden van hun pluimvee kunnen nemen. Maar dan verliezen ze het recht om 'vrije uitloop' op hun producten te zetten. Als het ophokken wordt opgelegd, mogen ze die kwalificatie wel blijven voeren, tot zestien weken na het ingaan van de ophokplicht.
De minister zegt de situatie nauwlettend te blijven volgen. Ze zal de deskundigengroep dierziekten onmiddellijk raadplegen als de omstandigheden daarom vragen, bijvoorbeeld als er besmette bedrijven of besmette wilde vogels dichter bij Nederland worden gevonden.
Ook bij winterweer, dat vanwege de vorst een trek van vogels kan veroorzaken, wordt de deskundigengroep geraadpleegd.
Defensie wil marinierskazerne niet naar Zeeland verhuizen
Do. 23 januari 2020, 15:38


Staatssecretaris Visser van Defensie heeft in het kabinet voorgesteld om de marinierskazerne in Doorn niet naar Vlissingen te verhuizen. De kosten zouden te hoog zijn en te veel mariniers zouden een verhuizing zien als reden om op te stappen. Maar het besluit om ervan af te zien, is afgelopen vrijdag in de ministerraad op het laatste moment geblokkeerd.
Verschillende ministers hadden bezwaren, vooral van het CDA. Sommige bewindslieden waren verrast door het voorstel van Visser. Zij vinden dat er dan meer compensatie moet komen voor Zeeland.
De verhuizing van 1800 mariniers naar Vlissingen sleept al jaren. In 2012 besloot minister Hillen van Defensie dat de elitetroepen van Doorn naar Zeeland zouden gaan, maar sindsdien is er veel kritiek op dit voorstel geweest. Onder meer de Rekenkamer concludeerde dat de verhuizing veel duurder is dan gedacht.

Nieuw Milligen

Het kabinet hield aanvankelijk vast aan de verhuizing, maar keer op keer trad vertraging op. Afgelopen vrijdag wilde Defensie de verhuizing naar Zeeland toch afblazen. In plaats daarvan zou de kazerne van Doorn waarschijnlijk worden verplaatst naar Nieuw Milligen in de gemeente Apeldoorn.
In 2018 protesteerden de mariniers zelf ook tegen de verhuizing. Veel officieren zouden door het vertrek uit Doorn nadenken over een nieuwe baan: hun gezinnen en werkende vrouwen zouden niet weg willen.
Ook de commandant van het Korps Mariniers waarschuwde in een hoorzitting in de Tweede Kamer dat de ervaring al verdwijnt en dat dat gevaarlijk is: "Een ervaren sergeant weet of hij pad links of rechts moet pakken. Dat is precies het verschil tussen een groep van zes mariniers die wel of niet in een hinderlaag van de Taliban loopt".

Land al onteigend

Zeeland is woedend en eist nog deze week duidelijkheid van de staatssecretaris. "Er zijn al veel investeringen gedaan om de bouw van de kazerne mogelijk te maken. Land is onteigend, mensen hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd", schreven de provincie, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestroom in een brief aan het kabinet.
Het is nog onduidelijk welke compensatie Zeeland krijgt als de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne er definitief niet komt. VVD en CDA vinden dat er nu andere werkgelegenheid moet worden gevonden voor Vlissingen. Staatssecretaris Visser moet opnieuw aan het werk en een definitieve beslissing over de kazerne is er dus nog niet.
Sjoemeldiesels Suzuki en Jeep moeten terug naar garage
Do. 23 januari 2020, 12:28


De fabrikanten van dieselauto's Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee moeten ervoor zorgen dat deze worden teruggebracht naar de garage in verband met sjoemelsoftware voor een software-update.
De twee auto's stoten veel meer stikstof uit dan de fabrikant opgeeft, blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), dat er jaren onderzoek naar deed. De kosten van de update zijn voor rekening van Suzuki en Fiat Chrysler Automobiles (FCA), het moederbedrijf van Jeep.
Minister Van Veldhoven voor Milieu noemt het onaanvaardbaar dat fabrikanten "ongeoorloofde software-strategieŽn" gebruiken om te veel uitstoot te verbloemen. Ze sluit niet uit dat Suzuki en FCA strafrechtelijk vervolgd zullen worden, maar Van Veldhoven benadrukt dat het OM zoiets uiteindelijk beslist.
Bij de Amerikaanse variant van de Jeep Grand Cherokee is vergelijkbare sjoemelsoftware aangetroffen. Vorig jaar schikte FCA die zaak met de Amerikaanse autoriteiten voor 800 miljoen dollar.

Eigenaar moet zelf in actie komen

In de Nederlandse zaak gaat het om de Suzuki Vitara (Euro6b) en de Jeep Grand Cherokee (Euro5a). In het onderzoek beschrijft de RDW onder meer hoe een Jeep Grand Cherokee uit 2013 bij testen boven de 20 graden bijvoorbeeld opeens drie keer meer stikstof uitstoot. "Dit is niet te verklaren", schrijven de onderzoekers.
Daarmee doelen ze op de aanwezigheid van sjoemelsoftware, die auto's bij tests minder vervuilend laat lijken dan ze daadwerkelijk zijn. De software moet door een update worden verwijderd. Daarvoor moeten de auto's teruggeroepen worden.
Als de fabrikant de auto's niet terughaalt, kan de Europese vergunning worden ingetrokken. De RDW kan hiertoe besluiten, omdat Suzuki en FCA in Nederland emissiegoedkeuring hebben aangevraagd voor de modellen.
Verder wil het kabinet dat ook de eigenaren van sjoemeldiesels verplicht worden hun auto terug te brengen voor een update. Dat is nu nog niet zo, maar in Duitsland en Finland bestaat deze verplichting al wel.
Het kabinet vindt de huidige terugroepactie minder effectief en wil dat ook de eigenaar stappen zet. Het kabinet moet deze regeling nog wettelijk gaan vastleggen.
In 2017 vond de RDW al sjoemelsoftware in de twee autotypes. Inmiddels is er diepgaander onderzoek gedaan en nu staat onomstotelijk vast dat de auto's op de weg veel vervuilender zijn dan bij de test op de rollerbank.
De RDW laat in een brief aan de minister, met daarin de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek, weten dat Suzuki heeft gevraagd later te reageren op het onderzoek. FCA reageerde wel en moet voor 31 maart alle Jeep Grand Cherokee-modellen in Europa via de verplichte terugroepactie hebben voorzien van een software-update.
Langer toegang tot oude e-mailadres na opzeggen provider
Do. 23 januari 2020, 09:17


Mensen die overstappen van internetprovider kunnen vanaf deze zomer nog een half jaar lang hun oude e-mailadres gebruiken. Dat hebben de internetproviders afgesproken op verzoek van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.
Volgens het kabinet is het voor veel mensen een drempel om van internetaanbieder te wisselen, omdat ze bang zijn de toegang tot hun e-mailadres van de provider te verliezen. Nu kunnen mensen nog een maand inloggen op hun oude mail.
Naast de afspraken binnen de sector zelf, stuurt staatssecretaris Keijzer ook nog een aantal wijzigingen voor de Telecommunicatiewet aan de Tweede Kamer om overstappen van provider gemakkelijker te maken.
Zo wil zij regelen dat bij een overstap internet, televisie of bellen niet langer dan een werkdag wordt onderbroken. Ook wil ze dat meer aanbieders de kans krijgen op de telecommarkt en consumenten bewuster een keuze kunnen maken.
Politiek achter analyse arbeidsmarkt, maar er klinkt ook kritiek
Do. 23 januari 2020, 08:59


Waardering voor de analyse en vragen over concrete voorstellen. Dat is de rode draad in de eerste reacties uit de Tweede Kamer op het advies van de commissie-Borstlap over de arbeidsmarkt.
Verantwoordelijk minister Koolmees van Sociale Zaken is blij dat de conclusie van de commissie breed wordt omarmd. "Er is echt onvrede over de tweedeling op de arbeidsmarkt. We moeten die kloof dichten", zegt hij. Koolmees hoopt op eensgezindheid bij alle partijen. "We moeten niet in schuttersputjes gaan zitten."
Borstlap adviseert het kabinet drastisch in te grijpen. Volgens Borstlap moeten werkgevers vaker vaste contracten aanbieden, moet het aantal flexwerkers en zzp'ers omlaag en moet er meer worden geÔnvesteerd in kennis en innovatie.
Regeringspartij VVD deelt in grote lijnen de analyse van Borstlap. "De arbeidsmarkt moet voor iedereen werken en daar moeten echt nog dingen aan worden verbeterd", zei Kamerlid Tielen in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is belangrijk dat de economie groeit en daar hoort een wendbare arbeidsmarkt bij", voegde ze eraan toe.

Hoofdlijnen

Kamerlid Palland van coalitiepartner CDA vindt dat de politiek zich nu moet focussen op de hoofdlijn van het rapport. Volgens haar moet er een fundamenteel debat komen over hoe mensen zekerheid kunnen krijgen en hoe het werkgeverschap weer aantrekkelijk kan worden. "We moeten niet vervallen in het pikken van maatregelen die ons wel of niet aanspreken."
Ook regeringspartij D66 wil dat "anders met werk wordt omgegaan. "Zekerheden voor alle werkenden zijn belangrijk, maar dat hoeft niet per se een vaste baan te zijn", vindt Kamerlid Van Weyenberg. Coalitiepartner ChristenUnie is vooral positief over het werk van de commissie. "Het is goed als we de kloven tussen zzp'er en werknemer en tussen vast en flex-contract kunnen verkleinen, om te voorkomen dat werkenden tegen elkaar worden uitgespeeld op loon en op zekerheid", reageerde Kamerlid Bruins.

Rapport kan keerpunt zijn

Volgens oppositiepartij SP kan het rapport van Borstlap een keerpunt zijn. "De tijd dat zoveel mogelijk flexwerk de oplossing voor alles was, is wel een beetje voorbij", zegt partijleider Marijnissen. Ze is het ermee eens dat de groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt niet alleen onrechtvaardig is voor mensen, maar ook slecht voor de economie.
Volgens haar is de algemene richting van het rapport dat de vaste baan weer de norm moet worden. De SP onderschrijft dat, maar Marijnissen ziet niets in het plan van de commissie om het makkelijker te maken voor werkgevers om personeel, om bedrijfseconomische redenen, tijdelijk minder te laten werken en minder te betalen.

Krankzinnige maatregel

Ook oppositiepartij PvdA ziet veel goeds in de analyse van de commissie. "Waar het een aantal jaren geleden een taboe was om te zeggen dat er meer zekerheid moet komen, wordt nu alom erkend en geaccepteerd dat het zo niet verder kan", zei partijleider Asscher.
Maar hij is ertegen dat "de baas eenzijdig kan bepalen dat je in een andere stad, in een andere functie voor minder geld kan gaan werken, zonder dat de rechter of het UWV daar naar kijkt". Asscher vindt dat een "krankzinnige maatregel". Volgens hem maakt dat zes tot zeven-miljoen mensen in Nederland juist minder zeker.
Volgens GroenLinks-leider Klaver is een scherpe trendbreuk op de arbeidsmarkt nodig. "Dat zeggen wij niet alleen, maar nu ook een vergaand advies van de commissie-Borstlap." Klaver voegde eraan toe dat het advies goede ideeŽn bevat, zoals het verzekeren van iedere werkende en het tegengaan van uitbuiting en flexwerk.
Maar hij is kritisch over versoepeling van het ontslagrecht: "Laten we mensen meer bescherming bieden en de macht van de markt beteugelen."
Advies aan kabinet: arbeidsmarkt moet ťcht anders of onze welvaart gaat eraan
Wo. 22 januari 2020, 22:01


Nederland dreigt zijn vertrouwde, hoge welvaartsniveau te verliezen als er niet snel en drastisch wordt ingegrepen in de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van de commissie-Borstlap, die in opdracht van het kabinet onderzoek heeft gedaan.
"Het gaat echt niet goed zo", zegt commissievoorzitter Hans Borstlap. De huidige regels veroorzaken onnodige maatschappelijke, economische en sociale problemen. Niet ingrijpen is geen optie, zegt hij. "Onze welvaart gaat er dan eigenlijk aan."
Werkgevers moeten veel vaker vaste contracten aanbieden, het aantal flexwerkers en zzp'ers moet omlaag en er moet meer geÔnvesteerd worden in kennis en innovatie, schrijft de commissie-Borstlap.
Een van de problemen die zzp'ers hebben is dat ze vaak niet verzekerd zijn tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid:
De conclusies zijn gebaseerd op eerdere nationale en internationale adviezen en onderzoeken. Daar is tot nu toe "gevaarlijk weinig" mee gedaan, vindt Borstlap. Ook voerde de commissie gesprekken met ondernemers, werknemers, vakbonden en deskundigen.
Alle signalen wijzen erop dat in Nederland te veel werknemers onzeker zijn over hun baan. Dat heeft tot gevolg dat zij niet durven te investeren in hun opleiding en hun toekomst. Werkgevers drijven te veel op flexwerkers, en zien vaak geen reden om in hun scholing te investeren omdat ze toch zo weer weg zijn.
Dat heeft grote economische gevolgen, omdat Nederland zonder kennis niet meer goed kan meedoen met de rest van de wereld. En als werknemers steeds minder geld verdienen of bang zijn om hun verdiende geld uit te geven, dan kan dat leiden tot economische stilstand.
"We hebben ook met jongeren gesproken", vertelt Borstlap. "Die hebben steeds vaker een flexbaan. Ze zijn bang om een huis te kopen of om een gezin te stichten. Daar moet je even bij stilstaan. Er is echt iets aan de hand."
Ook op maatschappelijk niveau heeft de huidige arbeidsmarkt grote gevolgen. Mensen die niet aan een baan kunnen komen, of onzeker werk hebben, keren zich af van de maatschappij. De onderlinge solidariteit tussen werkenden verdwijnt. Dat geldt ook voor het draagvlak voor sociale voorzieningen, verwacht de commissie.
Het gaat de laatste jaren steeds meer over de vorm van het arbeidscontract en steeds minder over wat werk eigenlijk voor de maatschappij betekent, zegt Borstlap. "Dit is een ernstige sociale kwestie. De scheidslijnen tussen soorten werknemers worden steeds scherper, de verschillen moeten niet te groot worden."
Het bieden van een vast contract wordt volgens hem door werkgevers te gemakkelijk gezien als louter een kostenpost. De commissie vindt dat moreel onjuist en schadelijk voor de welvaart en de maatschappelijke samenhang.

Drie soorten werkenden

De commissie draagt verschillende oplossingen aan. Korte contracten moeten plaatsmaken voor langere arbeidsrelaties. Dat moet voor werkgevers financieel minder risicovol worden. In ruil daarvoor investeren zij in opleidingen en innovatie, wat goed is voor de economie op lange termijn.
Er moet een einde komen aan de "wildgroei" van soorten arbeidscontracten, waardoor niemand meer weet waar hij aan toe is. De commissie wil bijvoorbeeld geen payroll-constructies meer. Er moeten maar drie soorten werkenden overblijven: echte zelfstandigen, echte werknemers en echte uitzendkrachten.

Volksverzekering arbeidsongeschiktheid

De commissie stelt ook voor de mogelijkheden voor deeltijdontslag uit te breiden en te streven naar kortere periodes van werkloosheid zodat de uitkeringen omhoog kunnen.
Een ander belangrijk pleidooi van de commissie: voer een volksverzekering of basisverzekering in voor alle werkenden tegen arbeidsongeschiktheid. Dat advies gaat zeker gehoor vinden in de politiek. De regeringspartijen staan er voor open om deze grote omslag te maken. Zij vinden het economische en maatschappelijke risico van een grote groep onverzekerde zzp'ers te groot.
De commissie presenteert donderdag officieel het rapport aan minister Koolmees. De meeste politieke partijen hebben nog geen reactie gegeven op het uitgelekte rapport.

Onzeker

Alleen PvdA-leider Asscher liet via Twitter weten dat de commissie wil dat werkgevers eenzijdig een functie, werkplek of arbeidsduur kunnen aanpassen De werkgever zou ook een werknemer gedeeltelijk kunnen ontslaan, zonder toestemming van de rechter of het UWV. "Zo maak je miljoenen werknemers onzeker. Wat een dramatisch slecht idee: onacceptabel", aldus Asscher.
Minister De Jonge: geen jeugdzorg-jongeren Hoenderloo tussen wal en schip
Wo. 22 januari 2020, 21:21


Minister De Jonge belooft dat er voor de jongeren uit de jeugdzorginstelling Hoenderloo een nieuwe plek komt. "Ik ga erop toezien dat er geen kind tussen wal en schip valt", zei de minister van Volksgezondheid tijdens het debat over de financiŽle problemen bij jeugdinstellingen.
De jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep met opvanghuizen in Hoenderloo en Deelen gaat op termijn dicht, onder meer vanwege de slechte financiŽle situatie. Nu zitten er zo'n 160 jongeren, veelal met complexe problemen. Er worden inmiddels geen nieuwe jongeren meer aangenomen.
De minister verwacht dat er uiteindelijk voor een groep van veertien tot twintig jongeren een plaats in een andere instelling gevonden moet worden.

Dringend beroep

Medewerkers en ouders doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om 'Hoenderloo' niet te sluiten. Ook in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een doorstart. Minister De Jonge wil dat niet toezeggen, omdat hij denkt dat de instelling er niet in zal slagen uit de rode cijfers te komen.
Ook was er kritiek van de Onderwijsinspectie op de kwaliteit van de zorg. "Ik denk dat het heel lastig is om de kwaliteit op korte termijn te verhogen", zegt de minister. "Ik wil geen valse hoop geven."

Greep op continuÔteit van zorg

Sinds 2015 is de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente en is het Rijk niet meer verantwoordelijk voor de aansturing en financiering van de jeugdzorginstellingen. Wel zegt De Jonge dat hij greep heeft op de "continuÔteit van de zorg", dus of de zorg voor jongeren uit de jeugdzorg bij sluiting van een instelling wel overeind blijft. "Die continuÔteit is prioriteit 1,2 en 3 voor mij", aldus De Jonge.

Wachtlijsten

Het is nog onduidelijk waar nieuwe opvangplekken gevonden kunnen worden. Overal zijn lange wachtlijsten, zeker voor jongeren met ingewikkelde problemen. "Jongeren met complexe vormen van zorg hebben het het zwaarst." De Jonge hoopt binnen enkele weken duidelijkheid te geven over waar de kinderen terechtkunnen.
Zeeuwen willen zekerheid van kabinet over marinierskazerne
Wo. 22 januari 2020, 18:10


Zeeuwse bestuurders willen dat het kabinet bevestigt dat de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen doorgaat. Het kabinet nam in 2012 het besluit dat de mariniers van Doorn naar Vlissingen zouden worden overgeplaatst. Maar de definitieve verhuizing is daarna verschillende keren uitgesteld, onder meer omdat veel mariniers het korps verlaten. Onder de militairen is veel weerstand tegen overplaatsing naar Zeeland.
Gedeputeerde Staten van Zeeland, burgemeester en wethouders van Vlissingen en de dijkgraaf van het Waterschap Scheldestromen willen nog deze week de verzekering van het kabinet dat verplaatsing van de kazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat. Ze hebben daarover een brief gestuurd aan staatssecretaris Visser en premier Rutte.

Apeldoorn in plaats van Vlissingen

Volgens de provincie, de gemeente en het waterschap gaan er geruchten dat het kabinet vorige week heeft gepraat over vestiging van de nieuwe kazerne in Apeldoorn, bij Nieuw-Milligen, in plaats van in Vlissingen.
De briefschrijvers noemen de vestiging van de kazerne in Vlissingen van groot belang: "De Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne is immers een compensatie voor de circa 1600 hoogwaardige arbeidsplaatsen die door het vertrek van tal van overheidsdiensten uit Zeeland verloren zijn gegaan in de periode tussen 2000 en 2012."

2000 banen

Volgens provincie, gemeente en waterschap levert de kazerne in Vlissingen direct zo'n 2000 banen op en circa 28 miljoen euro per jaar aan extra bestedingen. Ze benadrukken ook dat bijvoorbeeld al land is onteigend, dat mensen hun huis hebben moeten verlaten en dat de infrastructuur is aangelegd. De ondertekenaars gaan ervan uit dat "een betrouwbare rijksoverheid zich aan de gemaakte afspraken houdt".
De gemeente Apeldoorn zegt desgevraagd van niets te weten over vestiging van de kazerne daar en het ministerie van Defensie wil niet reageren op geruchten.
'Eťn verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor werknemers en zzp'ers'
Wo. 22 januari 2020, 18:00


Mensen die arbeidsongeschikt worden moeten in de toekomst allemaal onder dezelfde basisverzekering gaan vallen. Of ze nu in vaste dienst werken of zelfstandig zijn. Regeringspartijen willen toe naar ťťn basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor iedereen.
De partijen komen tot de conclusie dat deze grote omslag gemaakt moet worden om desastreuze problemen op de arbeidsmarkt en in de economie in de toekomst te voorkomen. Het grote aantal zzp'ers dat onverzekerd is vormt een te groot risico, vinden ze.
Er zijn naar schatting rond de 1,3 miljoen zelfstandig werkenden in ons land.
Een van hen is Paul, hij viel van een ladder en kwam toen behoorlijk in de problemen:
Bronnen rond het kabinet bevestigen dat het kabinet het komende half jaar met voorstellen voor een collectieve verzekering aan de slag gaat. Volgende week zou daar het eerste overleg over zijn.
CDA en ChristenUnie pleiten al langer voor een verplichte verzekering voor zzp'ers. De collectieve verzekering gaat nog een stap verder, en opmerkelijk is dat nu ook D66 en VVD inzien dat er iets moet gebeuren. Zij zullen het uitwerken van een voorstel niet blokkeren.
Politiek verslaggever Ron Fresen: "Het is een grote politieke omslag. Steeds meer partijen vinden dat het systeem met zzp'ers is doorgeslagen. De risico's worden te groot, voor de mensen zelf maar ook voor de samenleving."
Zowel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid als de commissie Borstlap adviseerden eerder al om de verschillen tussen vaste en flexmedewerkers te verkleinen, waarbij een volksverzekering een goede eerste stap zou zijn.

Onverzekerden vormen groot risico

Nu steeds meer bedrijven met zzp'ers werken wordt het als een groot risico gezien dat deze groep niet verzekerd is voor ongevallen of ziektes met langdurige gevolgen.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat rond de 40 procent helemaal niets geregeld heeft: geen spaarpot, geen verzekering, geen broodfonds of bezit waar ze op terug kunnen vallen bij problemen. Van de andere zelfstandigen is het maar de vraag of ze genoeg verzekerd zijn.
Veel zelfstandigen geven aan dat dat simpelweg te duur is om van hun inkomen te betalen. Sommigen zijn ook niet verzekerd omdat ze door leeftijd of een verhoogd gezondheidsrisico geen betaalbare verzekering aangeboden krijgen.
Steeds meer bedrijven en ondernemers beseffen het risico daarvan. Als mensen niets geregeld hebben, kunnen ze slechts terugvallen op de bijstand als vangnet. Een koopkrachtdaling van zo'n grote groep mensen met hun gezinnen zou de economie in grote problemen kunnen brengen.

Tot 1998 iedereen verzekerd

Tot 1998 bestond een algehele verzekering die alle werkenden beschermde tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. Die werd afgeschaft met het idee dat bij zelfstandigheid ook vrijheid hoorde.
Maar in de praktijk zitten te veel zzp'ers dus zonder goede verzekering. Kabinet, werkgevers en vakbonden spraken in het pensioenakkoord daarom al af dat zelfstandigen weer verplicht verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. De Stichting van de Arbeid werkt op verzoek van minister Koolmees een voorstel uit. Dat wordt binnen een maand verwacht.
Regeringspartijen willen dus nu een stap verder gaan, in de richting van ťťn basisverzekering. Er lijkt politiek draagvlak voor het plan, alhoewel het uiteindelijk zal afhangen van de invulling van de nieuwe verzekering. Politiek verslaggever Ron Fresen: "Het voorstel is er echt niet een-twee-drie. Wat gaat het kosten voor zzp'ers en wat betekent het voor de mensen die nu al wel verzekerd zijn? Allemaal politiek gevoelige vragen, maar de beweging deze kant op, is ingezet".
Naar verluidt wil het kabinet voor de zomer een uitwerking van de plannen presenteren.
Morgen komt de commissie Borstlap - een commissie van hoogleraren en beleidsadviseurs - met belangrijke adviezen voor de toekomstige arbeidsmarkt. Het kabinet vroeg de commissie te onderzoeken of de huidige wettelijke regels rond werk nog wel passen bij de wereld van nu en straks.
Kamermeerderheid wil kentekenplicht voor tractoren
Wo. 22 januari 2020, 10:02


Tractoren mogen in de toekomst alleen nog met een kenteken de openbare weg op. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daar voor. Vanmiddag is er een debat over een wetsvoorstel van het kabinet. De discussie is weer actueel geworden door de boerenprotesten.
Van de regeringspartijen zijn in elk geval VVD en D66 voor. D66-Kamerlid Sienot zegt dat het om de veiligheid gaat. "Als je met een snelle e-bike of scooter de weg op wilt, heb je een kenteken nodig, maar met een enorme tractor niet. Dat is raar."
Bij de oppositie zullen GroenLinks, SP, PvdA en de Partij voor de Dieren sowieso voor stemmen. SP-Kamerlid LaÁin vindt dat alle voertuigen die op de openbare weg komen, geregistreerd moeten worden, zodat ze gemakkelijk te identificeren zijn. GroenLinks-Kamerlid KrŲger zegt dat ze "handhaving en het vergroten van de verkeersveiligheid" belangrijk vindt. Daarmee is er een ruime Kamermeerderheid.

Boete bij overtreding

De PvdA laat weten altijd al voor een kentekenplicht voor tractoren te zijn geweest en door de boerenprotesten te zijn gesterkt in die mening. Bij die protesten werden veel verkeersregels overtreden, maar konden er vanwege het ontbreken van kentekenplaten vaak geen boetes worden gegeven. Dat moet veranderen, vindt de PvdA.
In december zetten boeren op de A1 bij de Nederlands-Duitse grens hun tractoren stil voor een barbecue:
Regeringspartij CDA heeft zijn standpunt nog niet bepaald. De partij wil onder meer nog weten of de wet de boeren niet op kosten jaagt "in een tijd dat kosten voor hen toch al belangrijk zijn". Bijvoorbeeld doordat er een verplichte APK-keuring aan vastzit.
Het is de bedoeling dat, als de Tweede en ook de Eerste Kamer hebben ingestemd, de kentekenplicht voor tractoren op 1 januari 2025 wordt ingevoerd. Tot die tijd gelden nog allerlei overgangsregelingen.
Marine laat vrouwen toe op onderzeeŽr, laatste mannenbastion Defensie
Wo. 22 januari 2020, 09:46


De marine laat per direct vrouwen toe als bemanningslid op onderzeeboten. Dat was de laatste plek binnen Defensie waar vrouwen nog niet waren toegestaan.
Vrouwen mochten al werken bij de Onderzeedienst, maar nog niet in 'varende functies'. 76 jaar geleden gingen ze voor het eerst voor Defensie werken, toen nog alleen als verpleegkundige, typiste of boekhoudster.
Reden dat vrouwen werden geweerd uit de onderzeeŽrs is dat er op onderzeeboten geen aparte slaapruimten, wc's en douches zijn voor mannen en vrouwen. Daarom voldeden onderzeeŽrs niet aan de voorwaarden die in 1982 waren opgesteld om vrouwen toe te laten op marineschepen.
Omdat NAVO-partners AustraliŽ en Canada al wel vrouwen lieten meevaren, besloot Defensie te onderzoeken of dat ook in Nederland mogelijk is. Het afgelopen jaar draaiden zes vrouwen mee op de twee actieve Nederlandse onderzeeboten, met elk een bemanning van ongeveer 54 personen. Vijf van de vrouwen blijven bij de onderzeedienst werken.

Niet meer in een handdoekje

De bemanningen van de onderzeeŽrs werken tegenwoordig volgens het "one-of-the-crew-concept". Dat is overgenomen van andere onderzeediensten en daarbij zijn er geen aparte voorzieningen aan boord voor vrouwen. "De bemanning wordt als geheel gelijkwaardig gezien en behandeld."
Slaapplekken en sanitair zijn daarom niet gescheiden. Wel zijn er wat extra regels afgesproken. Zo zijn er gordijnen opgehangen in de slaapruimten en zijn de douchedeuren langer gemaakt, zodat er niet overheen kan worden gekeken.
Ook is afgesproken dat bemanningsleden meer dragen dan alleen een handdoekje als ze naar de douche lopen, zegt Herman de Groot, commandant van de Onderzeedienst.
De Groot heeft zelf ook ruim twintig jaar op onderzeeŽrs gevaren. "Varen op een onderzeeŽr is alsof je met 54 man in vier grote caravans woont: privacy en leefruimte staan altijd onder druk. Mannelijke collega's waarderen de nieuwe regels dus ook."
Te grote veranderingen zouden de samenwerking ook onder druk kunnen zetten, zegt De Groot. "Het is extreem belangrijk dat bemanning hecht met elkaar samenwerkt. Alle nieuwe bemanningsleden slapen eerst jaren naast de torpedo, voordat zij een gedeelde hut krijgen. Als een vrouw dan meteen een hut krijgt, is dat niet goed voor de integratie. Vrouwen zullen dat als eerste beamen."
Over een jaar of tien krijgt Defensie nieuwe onderzeeŽrs, met daarop ook de mogelijkheid om voorzieningen voor mannen en vrouwen beter te scheiden. Maar volgens De Groot is daar geen behoefte aan. "Vrouwen hebben gevraagd geen speciale aanpassingen te doen, omdat ook zij het belang inzien van een geÔntegreerde bemanning."
Rutte wil af van het toeslagensysteem, kabinet gaat alternatieven voorbereiden
Di. 21 januari 2020, 21:32


Premier Rutte wil af van het toeslagensysteem, waarbij zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag worden uitgekeerd door de Belastingdienst. Rutte wil alternatieven klaar hebben voor het nieuwe kabinet dat na de komende verkiezingen in 2021 aantreedt.
Dat zei hij in het Kamerdebat over de affaire met de kinderopvangtoeslag. Rutte: "Dat 7 miljoen mensen alleen al een zorgtoeslag krijgen, dat wil je natuurlijk niet. Dat moet op een eenvoudiger manier met het inkomen verrekend worden."
De nieuwe D66-staatssecretaris die de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst onder zich krijgt, gaat ermee aan de slag. Rutte spreekt van een grote klus, waarbij geen taboes gelden. "Anders gaat het niet lukken."
Wie de nieuwe staatssecretarissen op FinanciŽn worden, is nog niet bekend.

Waarschuwingen

De toeslagen zijn in 2005 ingevoerd met brede politieke steun. Wel waren er toen al waarschuwingen dat het niet verstandig was de organisatie die is ingericht op het innen van geld, de Belastingdienst, ook verantwoordelijk te maken voor het uitkeren van geld.
Inmiddels zijn de meeste politieke partijen om. Ze vinden dat het toeslagensysteem niet werkt, en dat het burgers in de problemen brengt. Dat komt mede doordat er eerst geld wordt uitgekeerd, en pas achteraf wordt gecontroleerd of iemand er wel recht op heeft. Daardoor komen mensen soms in de schulden terecht.
In de affaire met de kinderopvangtoeslagen moesten honderden en mogelijk zelfs duizenden ouders ten onrechte geld terugbetalen, soms tienduizenden euro's.
Politiek krijgt weer laatste woord over geld verpleeghuizen
Di. 21 januari 2020, 18:42


De politiek krijgt weer meer te zeggen over de besteding van geld in de zorg. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van minister De Jonge aangenomen, waarmee de macht van Zorginstituut Nederland kan worden beperkt. Het Zorginstituut is een instelling die toeziet op de zorgverzekeringen.
De nieuwe wet moet iets uit de vorige kabinetsperiode terugdraaien. Staatssecretaris Van Rijn vroeg het Zorginstituut destijds kwaliteitseisen op te stellen voor goede verpleeghuiszorg. Nadat dat was gebeurd, bleek dat het kabinet verplicht was ruim twee miljard euro per jaar extra uit te trekken om aan die eisen te voldoen. Het geld moest onder meer worden ingezet om meer personeel aan te trekken.
Hoewel veel Kamerleden om extra geld voor de verpleeghuizen hadden gevraagd, zat de gekozen constructie een groot deel van de Kamer uiteindelijk toch niet lekker: in feite had de Kamer weinig meer over het budget te zeggen, maar was die bevoegdheid overgedragen aan een bureaucratisch instituut.
Volgens de nieuwe wet komt er toch weer een toetsing door de minister, waarop de Kamer invloed kan uitoefenen en krijgt de politiek dus weer het laatste woord.
Na de Tweede moet ook de Eerste Kamer nog met de nieuwe wet akkoord gaan.