Unix timestamp
Deze pagina is bedoeld als hulp bij het programmeren.

Ik noteer de datum of tijd altijd als Unixtijd in de database. Dat is een numerieke weergave van het aantal seconden sinds 00:00:00 van 1 januari 1970. Je zult die datum vast wel eens ergens tegen zijn gekomen als hij slecht is verwerkt.

Ik laat mijn site vaak automatisch onderhoud doen na een bepaalde periode. Als ik iets aan het programmeren ben en ik moet zo'n module testen, moet ik het steeds omrekenen of op pagina's bekijken waar een hoop reclame op te zien is. Daarom heb ik besloten een pagina te schrijven met de voor mij belangrijke tijdfuncties.

Voel je vrij hier ook gebruik van te maken!
Tijd:
 
 
Unixtijd:
 
 
 
(Seconden vanaf 1 januari 1970)
Tekst naar Unixtijd
Tijd:
 
 
 
Unixtijd:
 
 
Unixtijd naar tekst
Unixtijd:
 
 
Tijd:
 
 
Verschil tussen twee tijden
Tijd 1:
 
 
 
Tijd 2:
 
 
 
Verschil:
 
 
Dagen:
 
 
Numeriek:
 
 
 
Relevante PHP-date parameters
DD-MM-JJJJ:
date("d-m-Y")
DD-MM-JJJJ, UU:MM:SS:
date("d-m-Y, H:i:s")

(elk van deze letters is ook los te gebruiken)
Dag van de maand:
date("j")
Dag van de week:
date("w")

(Zo - Za = 0 - 6)
Weeknummer:
date("W")
Maandnummer:
date("n")
Dagen in maand:
date("t")
Jaarnummer 2 cijfers:
date("y")
Schrikkeljaar (1 of 0):
date("L")

NB: Je kunt al deze date-voorbeelden ook aanvullen met een Unixtijd als extra parameter. Die kun je in PHP opvragen met time() of maken met mktime ($uur,$minuut,$seconde,$maand,$dag,$jaar). Een voorbeeld van de datum van gisteren zou zijn: date("d-m-Y, H:i:s",1718894893), wat dan weer 20-06-2024, 16:48:13 als resultaat geeft.

Er zijn nog veel meer parameters voor het date-commando, maar die gebruik ik niet of nauwelijks. Je vindt een uitgebreide lijst op https://css-tricks.com/snippets/php/php-date-parameters/
Veelgebruikte Unixtijden
Minuut:
Uur:
Dag:
Week:
Vier weken:
Half jaar (182,50):
Jaar 365: